Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Beth yw PrifBlaned?

Strythwyr PrifBlaned :: UniPlanet structureDatblygwyd PrifBlaned gan Dîm Cynaliadwyedd y Brifysgol fel strwythur unigryw sy’n ein helpu i ddeall a rheoli datblygiad cynaliadwy y Brifysgol o dan y strwythur gynaliadwyedd cyffredin a ddefnyddir: Pobl, Planed a Ffyniant.

Sut rydym yn defnyddio PrifBlaned?

Rydym yn gofyn dau gwestiwn i’n hunain:

  • Beth yw ein heffaith ar yr amgylchedd a chymunedau rhanbarthol a byd-eang?
  • Beth allwn ni ei wneud i wellau pethau?

Rydym yn adrodd am ein cynnydd ar wefan Y Lab Cynaliadwyedd ac mae gan bawb yr hawl i farnu os yr ydym yn llwyddo gyda’n amcanion uchelgeisiol.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company