Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Preifatrwydd a chwcis ar wefannau

Ar y rhan fwyaf o’r tudalennau ar ein gwefannau swyddogol, rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr.  Gwnawn hyn er mwyn dod i wybod nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o’n gwefan.  Rydym yn casglu’r wybodaeth hon mewn ffordd na ellir adnabod unrhyw un.  Nid ydym yn gwneud unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan.

Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o’r safle hwn gydag unrhyw wybodaeth bersonol o unrhyw ffynhonnell er mwyn adnabod rhywun.  Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol drwy ein gwefan o’r hyn y gellir adnabod rhywun, byddwn yn dweud wrthych am hyn.  Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol, ac yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud gyda hi.  Enghraifft o hyn fyddai lle’r ydym yn defnyddio ffurflen i’ch galluogi i wneud cais am brosbectws neu wybodaeth arall o’r fath.

Defnydd o gwcis gan wefan Y Lab Cynaliadwydd

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw.  Cânt eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle.  Drwy ddefnyddio ein gwefan/gwefannau, rydych yn cytuno y gallwn roi cwcis ar eich dyfais.  Os nad ydych yn dymuno i ni gadw unrhyw gwcis yn ystod eich ymweliad, edrychwch ar adran ‘gwrthod ac analluogi cwcis drwy osodiadau eich porwr’ y dudalen hon a’r cysylltiadau i gwcis penodol y gellir eu gwrthod.  Sylwch, fodd bynnag, y gallai hyn gael effaith sylweddol ar eich profiad.

Mae’r wybodaeth isod yn egluro’r cwcis a ddefnyddiwn ar draws y safle, a pham.

Archwiliad Cwcis

Roedd y cwcis canlynol yn cael eu defnyddio ar adeg yr archwiliad hwn 18:25 ar 01.12.2015.

Cwcis Partïon Cyntaf

Caiff ein safle ei redeg gan WordPress. Mwy o wybodaeth am gwcis WordPress generig.

Yn ogystal, rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol:

cymrulangcookie
qtrans_front_language
Mae’r cwcis hyn yn cofio’r iaith yr ydych yn ei dewis i bori drwy ein gwefan. Pwrpas y cwci hwn yw gwella eich profiad pori.

DYNSRV
Ychwanegir y cwci hwn gan ein darparwr i’r cydbwyswr llwyth olrhain pa weinydd gwe i anfon yr ymwelydd iddo. Ei bwrpas yw gwella perfformiad y wefan.

Cwcis Trydydd Parti

Rydym yn defnyddio’r cwcis trydydd parti canlynol:

Gwasanaeth: Sharethis
__stamap
__stacxiommap
__stid
__stgmap
__stdlxmap
__uset
__unam

Gwasanaeth: Google Analytics
__utmz
__utmc
__utmb
__utma

Gwrthod ac analluogi cwcis drwy osodiadau eich porwr

Gellwch ddewis peidio â derbyn cwcis a pharhau i ddefnyddio gwefan Prifysgol Bangor, ond efallai y bydd rhai nodweddion hanfodol yn cael eu colli.  Er enghraifft, ni fydd dewisiadau defnyddwyr yn cael eu cadw os caiff cwcis eu hanalluogi, ac efallai na fydd rhai rhannau o’r safle’n gweithredu fel y bwriadwyd iddynt.

Bydd y dogfennau ar gyfer eich porwr gwe yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i analluogi cwcis – gallech edrych ar y dudalen we ‘About Cookies’ yma.

Fel arall, a fyddech cystal ag edrych ar y safle yma – http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ am fwy o wybodaeth.

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers