Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

6.10.17
WAW! Wythnos Am Wastraff

Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Wythnos am Wastraff :: Waste Awareness WeekMae myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor ynghyd â sefydliadau lleol a chenedlaethol, wedi bod allan yr wythnos hon yn glanhau’r strydoedd a’r campysau ar draws Bangor, gan godi ymwybyddiaeth a rhannu syniadau am ailddefnyddio ac ailgylchu.

Mae’r Lab Cynaliadwyedd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Campws Byw, Neuaddau Preswyl, Tai Myfyrwyr, Cadwch Gymru’n Daclus, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) a Chyngor Gwynedd i gynnal ystod gyffrous o weithgareddau a digwyddiadau fel rhan o WAW – Wythnos Am Wastraff. Roedd y digwyddiadau’n cynnwys ymweliadau ymwybyddiaeth gwastraff mewn neuaddau myfyrwyr a llety preifat, diwrnod casglu sbwriel a diwrnod rhannu gwybodaeth.

Ymwelodd ymgynghorwyr â 287 o fflatiau neuaddau myfyrwyr dydd Mawrth, gan edrych ar ymddygiadau ailgylchu, ateb cwestiynau a darparu cyngor i 252 o fyfyrwyr. Bu cynghorwyr hefyd yn ymweld â channoedd o fyfyrwyr mewn llety preifat trwy gydol dydd Llun, Mawrth a Mercher. Cafwyd 2 sesiwn casglu sbwriel llwyddiannus o dan arweiniad Cadwch Gymru’n Daclus ym mhentrefi Myfyrwyr y Santes Fair a Ffriddoedd ar y dydd Mercher, casglwyd dros 20 bag o sbwriel. Cynhaliwyd diwrnod rhannu gwybodaeth ar y dydd Iau yn dderbynfa Prif Adeilad y Celfyddydau, lle’r oedd cyfle i staff a myfyrwyr drafod unrhyw faterion yn ymwneud â gwastraff, a chael cynnig ar ein gêm ailgylchu newydd.

Didoli gwastraff yn Makerere

Fe wnaethom ni hefyd bartneru â Phrifysgol Makerere yn Uganda i gynnal WAW ar draws y cyfandiroedd. Roedd eu gweithgareddau’n cynnwys casglu sbwriel, didoli sbwriel, arddangos negeseuon gwastraff a sticeri mewn lleoliadau strategol ar draws y campws, ac arddangosfa ‘upcycling’ o gadeiriau eco, clustdlysau a llawer mwy.

Dywedodd Trefnydd WAW a Chydlynydd Gwastraff Tîm Perfformiad Amgylcheddol Bangor, Gwen Holland:

Mae Bangor wedi sefydlu ei hun fel Y Brifysgol Gynaliadwy, ac mae gwastraff yn rhan fawr o’i heffaith ar yr amgylchedd ac ar y gymuned leol. Felly mae’n hanfodol ein bod ni’n gwella ein cyfraddau lleihau-ailddefnyddio-ailgylchu ac yn lleihau faint o wastraff yr ydym yn ei anfon i safleoedd tirlenwi. Er mwyn gwneud hyn mae angen i bawb ddod at ei gilydd – myfyrwyr, staff ac ymwelwyr, sy’n golygu bod cyfathrebu’n allweddol. Trefnwyd WAW i wneud yn union hynny, cryfhau cyfathrebu er mwyn dangos i bobl yn syml, ffyrdd bob dydd o sut y gallent wneud gwahaniaeth. “

Meddai Gabe Hibberd, Cydlynydd Campws Byw a myfyriwr Coedwigaeth a Chadwraeth:

Mae’r Labordy Cynaliadwyedd a Campws Byw yn gobeithio ymgysylltu â digon o unigolion i wneud gwahaniaeth. Mae annog ymwybyddiaeth o wastraff ledled y Brifysgol yn werth chweil ac yn gallu arbed arian i fyfyrwyr yn y dyfodol. Diolch i’r Lab Cynaliadwyedd, Campws Byw a’n gwirfoddolwyr, mae gennym bellach gampws glanach a mwy ymwybodol. “


Er mwyn bod yn rhan o cynaliadyedd@Bangor, cysylltwch gyda Jo, ein cynghorydd cynaliadwyedd cyfeillgar. Os ydych eisiau bod yn rhan o bethau, ond ddim yn siŵr beth, cerwch i’n tudalen “Cymryd rhan”, i gael eich ysbrydoli, neu cysylltwch yn syth gyda Jo fydd yn gallu helpu chi ddod o hyd i’r grŵp neu weithgaredd mwyaf addas sy’n cyd-fynd gyda’ch syniadau a diddordebau.

Y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â Campws Byw, Swyddfa Neuaddau, Swyddfa Tai Myfyrwyr, Cadwch Cymru’n Daclus, CIWM, Cyngor Gwynedd


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company