Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Wave Hub – yn gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy

Astudiaeth Achos Prosiect

gan Gwen Holland

Wave HubMae Wave Hub Ltd. yn rheoli safleoedd prawf yn y môr er mwyn datblygu technoleg ynni adnewyddadwy morol ymhellach. Fe’i sefydlwyd i helpu datblygwyr ynni gwynt ar y môr, tonnau, a llanw ledled y byd i brofi eu technoleg o dan amodau’r môr agored. Menter fach yw Wave Hub sydd wedi’i leoli yn Hayle, Cernyw, gydag is-adran llai yn Sir Benfro. Fe’i ffurfiwyd yn ôl yn 2003, cafodd ganiatâd angenrheidiol gan lywodraeth y DU yn 2007 ac fe’i comisiynwyd yn llawn yn 2012.

Mae cynaliadwyedd yn ganolog i’r ffordd mae Wave Hub yn gweithredu, gan mai prif amcan y cwmni yw helpu datblygwyr ynni o’r gwynt, tonnau, a llanw ledled y byd i brofi eu technoleg ynni adnewyddadwy; mae hyn yn hyrwyddo defnyddio pŵer adnewyddadwy naturiol yn hytrach na thanwydd ffosil.

Mae Wave Hub wedi ymrwymo i gynaliadwyedd ar bob lefel ac maent wedi ffurfioli eu harferion cynaliadwy mewn polisïau a datganiadau, sy’n cael eu monitro a’u adolygu’n flynyddol. Mae holl daflenni, straeon newyddion a datganiadau i’r wasg ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac mae holl dudalennau is-adran Sir Benfro ar y wefan hefyd yn gwbl ddwyieithog. Mae’r cwmni’n gweithio’n agos gyda sefydliadau, cymunedau a rhanddeiliaid eraill wrth wneud penderfyniadau hirdymor, ac mae’n ymrwymedig i les ei staff.

Fel rhan o’u gwaith gyda SEACAMS2, mae Wave Hub wedi ymrwymo i wella ei arferion gwaith ymhellach gyda chymorth Y Lab Cynaliadwyedd.

Ers gweithio gyda SEACAMS2 a’r Lab Cynaliadwyedd, mae Wave Hub wedi ffurfioli eu gweithdrefnau gweithio-hyblyg trwy greu Datganiad Gweithio Hyblyg, maent wedi creu ac arddangos Côd Eco yn eu swyddfeydd, ac maent wedi trefnu ymgysylltiadau â rhanddeiliaid.

O ganlyniad i wneud gwelliannau pellach i’w cynaliadwyedd, mae Wave Hub wedi derbyn NodSiarter ‘Tuag at Ddyfodol Cynaliadwy’ y Lab Cynaliadwyedd. Mae Wave Hub yn enghraifft wych o gwmni sy’n cymryd cynaliadwyedd o ddifri, ac mae wedi bod yn bleser gweithio a hwy.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers