Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Timau Llyfrgell y Brifysgol yn cydweithio â’r Lab Cynaliadwyedd

Blogiau, Llyfrgell ac Archifau Cynaliadwy - Blog Beth

Gan Beth Hall, Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor

Coeden llyfrau :: book treeMae’r Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau wedi bod yn gweithio gyda’r Lab Cynaliadwyedd i integreiddio cynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r dyfodol i’n gwasanaethau.

Yn ogystal â chefnogi cynlluniau rheoli gwastraff ac arbed ynni dan arweiniad y Brifysgol, rydym wedi cefnogi nifer o brojectau’n cynnwys:

  • darparu llyfrau am ddim i blant ysgol yn Nigeria (gyda Dr Salamatu Fada)
  • cynnal arddangosfeydd a hysbysfyrddau i annog myfyrwyr i feddwl am eu lles a’u hiechyd meddwl
  • arddangosfeydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth amgylcheddol
  • cefnogi elusennau drwy ffeiriau llyfrau, cacennau a chasgliadau stampiau
  • digwyddiadau te a choffi am ddim i fyfyrwyr ymlacio a sgwrsio gyda ni
  • sesiynau tylino’r pen gan fyfyrwyr Coleg Menai yn ystod cyfnod arholiadau

Darllenwch fwy ar ein gwefan

Edrychwn ymlaen at gefnogi’r Carnifal Cynaliadwyedd ym mis Chwefror 2018 gyda nifer o ddigwyddiadau llyfrgell fel a ganlyn:

  • Wythnos Caru Data
  • Diwrnod Rhyngrwyd mwy Diogel
  • Diwrnod Llyfrau’r Byd

Byddwn hefyd yn cefnogi Wythnos Werdd a Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol.

Mae gennym ddiddordeb mewn datblygu ffyrdd newydd o gefnogi cynaliadwyedd a lles gyda digwyddiadau ac ymgyrchoedd yn y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau yn y dyfodol, felly cysylltwch os gallwn gydweithio ar broject.

Anfonwch e-bost neu rhowch alwad i Beth: b.hall@bangor.ac.uk  |  01248 382081


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company