Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Tocardo – ffurfioli ei arferion cynaliadwyedd helaeth

Astudiaeth Achos Prosiect

gan Gwen Holland

Mae Tocardo yn ddatblygwr tyrbin llanw ac yn arweinydd byd-eang mewn datrysiadau ynni llanw, a ffurfiwyd yn 2008. Fe’i sefydlwyd ac mae’n dal i fod yn seiliedig yn yr Iseldiroedd, ac ar hyn o bryd mae’n paratoi i gael swyddfa’r DU (Cymraeg) yn y flwyddyn nesaf . Pwrpas craidd y cwmni yw i ddatblygu datrysiadau busnes i wneud y mwyaf o botensial ynni llanw ledled y byd.

Mae Tocardo felly wedi ei ymrwymo’n amlwg i gynaliadwyedd amgylcheddol, gan mai ei brif bwrpas yw i wneud y mwyaf o ynni llanw adnewyddadwy. Eu nod felly yw i gyfrannu at ynni glân, cynaliadwy a rhagweladwy. Fodd bynnag, mae’r cwmni’r un mor ymrwymedig i gynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae gan Tocardo nifer o bolisïau ar waith megis Polisi Amgylcheddol a Pholisi Cydraddoldeb, tra bod yna nifer o fentrau staff megis gweithio o gartref, rhannu car, defnyddio TGCh pan fo’n bosibl, ac ayyb. Serch hynny, roeddent angen adolygu’r polisïau hyn, eu diwygio a’u cymhwyso i’r swyddfa yn y DU; a dyna wnaeth y cwmni gyda chymorth Y Lab Cynaliadwyedd, yn ystod eu partneriaeth â phrosiect SEACAMS2.

Fe wnaeth Tocardo wella ei gynaliadwyedd trwy adolygu a diweddaru eu Polisi Amgylcheddol a Pholisi Cydraddoldeb, maen nhw hefyd wedi creu Polisi Iaith Gymraeg a Pholisi Recriwtio. Unwaith y bydd y swyddfa wedi’i sefydlu, bydd mentrau cynaliadwyedd pellach yn cael eu rhoi ar waith, maent hefyd wedi derbyn templed Côd Eco a thempled Cod Lles gan Y Lab Cynaliadwyedd.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company