Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

27.4.16
Prifysgol Bangor yn codi miloedd arian at y frwydr yn erbyn clefyd y galon

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - prosiectau, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Amanda Purkiss a Jo Stroud

Yn ail hanner y flwyddyn diwethaf, fe wnaeth Neuaddau Prifysgol Bangor gydweithio gyda Siop dodrefn a trydanol British Heart Foundation yng Nghymru i roi ei hen ddodrefn i godi arian ar gyfer y BHF ac i alluogi’r elusen i ailgylchu nwyddau byddai o bosib wedi ei wastraffu fel arall. Erbyn mis Rhagfyr roedd y tîm wedi codi dros £13,000 o werthu’r dodrefn diangen gan Neuaddau’r Brifysgol.

Beth sy’n gyffrous ydy bod gwerthiant pellach o’r rhoddion gan y Brifysgol yn awr yn dod â’r cyfanswm a godwyd hyd yma ar gyfer British Heart Foundation i swm anhygoel o £ 24,965.

Meddai Amanda Purkiss, Cynhyrchydd Stoc Rhanbarthol British Heart Foundation:

Rydym wrth ein bodd gyda’r ymateb a’r gefnogaeth aruthrol gan Brifysgol Bangor. Bydd 100% o’r elw o’r rhoddion yn mynd i mewn i’r frwydr yn erbyn clefyd y galon ac yn ariannu ymchwil achub bywyd y BHF.

Clefyd y galon yw’r clefyd sy’n lladd y mwyaf o bobl yn y DU, mae’n chwalu bywydau gormod o blant, rhieni a neiniau a theidiau – gallwch ymuno â’r frwydr ar gyfer pob curiad calon drwy glirio a rhoi y pethau hynny nad ydych eu heisiau i’r elusen”.

Meddai Deirdre McIntyre, Rheolwr Bywyd Preswyl Bangor:

Rydym wrth ein bodd bod y cydweithio hwn wedi bod yn gymaint o lwyddiant, gan ein helpu i godi arian hanfodol i barhau â’r gwaith achub bywyd mae BHF yn ei wneud”.

I ddod o hyd i’ch siop Dodrefn a Trydanol BHF agosaf ewch i safle we BHF neu ffoniwch 0844 412 5000.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency