Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

MelinauDrafod Cynaliadwyedd a Llesiant

MelinDrafod :: ThinkTank

Logo MelinDrafod :: ThinkTank logoGrŵp cyfeillgar yw’r FelinDrafod, sy’n cyfarfod bob mis rhwng Hydref a Mai bob blwyddyn. Mae’n agored i’r holl staff a myfyrwyr a dyma hefyd yw cyfarfod misol y Pencampwyr Cynaliadwyedd.  Mae’n annog cyfranogwyr i gyflwyno a thrafod pob math o syniadau o gwmpas agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, moesegol ac ariannol Cynaliadwyedd@Bangor, a’r bobl a chymunedau o fewn ac o gwmpas y campws, yn enwedig ar gyfer cyfranogwyr i arwain eu prosiectau eu hunain a gweithgareddau i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer Prifysgol Bangor a’u cymuned.

Mae 8 Melin Drafod yn y flwyddyn academaidd. Yn dilyn y Felin Drafod ragarweiniol ym mis Hydref, mae themâu’r 7 Felin Drafod ddilynol ar batrwm Nodau Llesiant Cymru. Mae hyn yn ein cynorthwyo i roi sylw cyfartal i wahanol feysydd o gynaliadwyedd a lles dros y flwyddyn academaidd.

Sut i gymryd rhan

I ymuno, ewch i’n tudalen digwyddiadau i gael gwybod pryd mae’r Felin Drafod nesaf, ac ymunwch â ni ar y diwrnod – croeso i bawb!  Os oes gennych syniad yr hoffech ei drafod ond nad ydych yn siŵr i ba felin drafod mae’n gweddu, neu hyd yn oed os ydych yn teimlo nad yw’n gweddu i’r un o’r Melinau Trafod sydd ar gael, cysylltwch â Jo, ein cydlynydd MelinauDrafod, a byddwn yn dod o hyd i ffordd o’i gynnwys.

Darganfod mwy

Cyswlltwch â Jo, Cydlynydd y FelinauDrafod, neu archwilio’r adnoddau isod:

Cyflwyniadau blaenorol

Archif

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency