Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

MelinauDrafod Cynaliadwyedd a Llesiant

MelinDrafod :: ThinkTank

Grŵp cyfeillgar yw’r FelinDrafod, sy’n cyfarfod bob mis rhwng Hydref a Mai bob blwyddyn. Mae’n agored i’r holl staff a myfyrwyr a dyma hefyd yw cyfarfod misol y Pencampwyr Cynaliadwyedd.  Mae’n annog cyfranogwyr i gyflwyno a thrafod pob math o syniadau o gwmpas agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, moesegol ac ariannol Cynaliadwyedd@Bangor, a’r bobl a chymunedau o fewn ac o gwmpas y campws, yn enwedig ar gyfer cyfranogwyr i arwain eu prosiectau eu hunain a gweithgareddau i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer Prifysgol Bangor a’u cymuned.

Sut i gymryd rhan

I ymuno, ewch i’n tudalen digwyddiadau i gael gwybod pryd mae’r Felin Drafod nesaf, ac ymunwch â ni ar y diwrnod – croeso i bawb!

Darganfod mwy

Cyswlltwch â Mair, Cydlynydd y FelinauDrafod, neu archwilio’r adnoddau isod:

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency