Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Cynaliadwyedd

Beth yw cynaliadwyedd?

Mae cynaliadwyedd yn golygu bod angen gwneud yn siŵr ein bod yn deall yr holl gydgysylltiadau rhwng popeth.

Mae bod yn gynaliadwy yn golygu ystyried arian, pobl (ffrindiau, teulu, staff, cymuned, cyflenwyr) a’r amgylchedd o’n cwmpas mewn ffordd gytbwys – pobl, planed a ffyniant.

Mae cynaliadwyedd yn llawer mwy na thicio blychau neu ennill gwobrau, rydym eisiau gwneud gwahaniaeth i bobl, ein planed anhygoel, a chadw’ch sefyllfa ariannol yn iach.

Rydym yn cymhwyso egwyddorion y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i’n holl waith trwy’r Nodau Llesiant a’r Pum Ffordd o Weithio.

Pam Cynaliadwyedd?

Mae mabwysiadu egwyddorion cynaliadwyedd i’n bywyd a’n gwaith yn allweddol i’n llwyddiant sydd hefyd o fudd i bobl a’r blaned.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency