Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

3.6.16
Hyrwyddo Cynaliadwyedd a Llesiant ar draws cyfandiroedd

Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Jalia N. Packwood

Wrth sefydlu’r bartneriaeth rhwng Prifysgol Makerere a Phrifysgol Bangor i hyrwyddo datblygu cynaliadwy rydym wedi gweld menter ymgysylltu gyda myfyrwyr yn datblygu, sy’n anelu at wneud yn siŵr bod myfyrwyr o’r ddwy Brifysgol yn cymryd yr awenau ac yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo datblygiad cynaliadwy yn eu Prifysgolion a chymunedau. Gyda chefnogaeth Hub Cymru Affrica, a’r Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth ag Undeb Myfyrwyr Bangor a’r rhaglen cynaliadwyedd yn Makerere, rydym yn gweithredu prosiect dan y teitl “Hyrwyddo cynaliadwyedd a lles ar draws cyfandiroedd: datblygu’r cyswllt rhwng myfyrwyr Bangor-Makerere”.

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar bedwar prif faes sy’n cynnwys cynlluniau gwyrddio trefol gwella effeithlonrwydd ynni, rheoli gwastraff a gwella’r defnydd o adnoddau, cynyddu ymwybyddiaeth, cyfathrebu a chyhoeddusrwydd ar gynaliadwyedd. Mae’r myfyrwyr o’r prifysgolion yn cydweithio i rannu syniadau a gweithredu’r prosiectau hyn ar y cyd.

Mae cynnydd wedi’i wneud drwy’r prosiect hwn yn cynnwys cyflogi myfyriwr fel intern, Luke Barrett, drwy gynllun cyflogadwyedd y brifysgol i weithio fel y cyswllt uniongyrchol rhwng y ddau gorff myfyrwyr ac fel rhan o’r broses gynllunio a gweithredu’r prosiect. Gweithiodd Luke ar y prosiect yn uniongyrchol o dan oruchwyliaeth y cydlynydd prosiect gan ddatblygu ei sgiliau proffesiynol a rheoli prosiectau.

Fe wnaeth lunio canllaw effeithlonrwydd ynni gan ddefnyddio awgrymiadau strategaeth bresennol Prifysgol Bangor a’i rannu gyda’r timau o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Makerere a fydd yn eu tro yn dylunio strategaeth effeithlonrwydd ynni ar gyfer eu Prifysgol nhw. Mae’r Lab Cynaliadwyedd a’r Undeb Myfyrwyr hefyd wedi gweithio’n agos gyda’r myfyriwr Gabriel Hibberd, myfyriwr yn  ‘Cadwraeth gyda Coedwigaeth’ i ddatblygu ei syniad o blannu coed ffrwythau ar y campws. Bydd hyn yn digwydd yn yr hydref. Mae’r syniad wedi cael ei rannu gyda myfyrwyr Prifysgol Makerere a bydd yn cael ei weithredu ar  y cyd drwy’r clybiau a chymdeithasau o’r ddau Undeb Myfyrwyr.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency