Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

1.7.16
Lansiwyd Gwobrau Cynnal Cymru 2016: rhannwch eich hanes cynaliadwyedd

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Cynnal Cymru

Yn ddiweddar, mae Cynnal Cymru wedi lansio Gwobrau Cynnal Cymru ac yn croesawu ceisiadau,ac yn gobeithio i’ch annog chi i ymgeisio.

Mae Gwobrau Cynnal Cymru ar agor i bob busnes, sefydliad neu unigolyn sy’n gallu dangos ymagwedd gadarnhaol tuag at ddatblygiad cynaliadwy ac effaith positif o fewn eich busnes neu’ch cymuned.

Gofynir i ymgeiswyr eleni i adrodd y stori o brosiect neu weithgaredd dechreuwyd neu gorffennwyd yn y flwyddyn ddiwethaf, sy’n profi sut yr ydych chi neu’ch busnes yn cydymffurfio ag un neu mwy o’r Nodau Llesiant wedi’u hamlinellu yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Er mwyn adeiladu ar lwyddiant y gwobrau agoriadol lansiwyd yng nghanolfan y Mileniwm yn 2015, mae Cynnal Cymru yn croesawu enwebiadau a cheisiadau ar draws y categorïau dilynol:

  • Eiriolydd Cynaliadwyedd
  • Eiriolydd Ifanc Cynaliadwyedd
  • Ysgol Gynaliadwy
  • Sefydliad Addysg Bellach Addysg Uwch Cynaliadwy
  • Lleoliad Cynaliadwy
  • Gwasanaeth Cyhoeddus Cynaliadwy
  • Busnes Cynaliadwy
  • Gwrp Cymunedol Cynaliadwy
  • Menter Gymdeithasol Gynaliadwy
  • Arloesedd Cynaliadwy

Bydd rhestr fer o dri terfynwyr i bob categori cyn symud ymlaen i’r bleidlais gyhoeddus.

Bydd y seremoni urddasol yn cael ei chynnal yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar y noswaith o Dachwedd 17eg lle bydd y deg enillydd yn cael eu cyflwyno.

Rydych chi’n gallu dod o hyd i ragor o  wybodaeth ar y categorïau, y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a sut i ymgeisio ar y wefan Cynnal Cymru.

Bydd y dyddiad cau am geisiadau Gorffennaf 15fed

Cysylltwch â Chynnal Cymru os oes angen unrhyw help neu gymorth pellach ar 029 2019 2021  neu anfon ebost.

Gwobrau Cynnal Cymru 2016 Sustain Wales Awards


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi…

20.11.15: Partner Y Lab Cynaliadwyedd Antur Waunfawr (menter gymdeithasol leol) yn coroni Menter Gymdeithasol y Flwyddyn yng Ngwobrau Cynnal Cymru 2015


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio