Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Byddwch yn Bencampwr Cynaliadwyedd Staff ym 2018

Cyfleoedd gwirfoddoli a swyddi

Ffansi cymryd rhan i helpu eich adran neu grŵp i fod yn gynaliadwy?

Eisiau cyfle i ddysgu mwy am gynaliadwyedd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol?

Os ydych wedi dweud ‘ydw’ i unrhyw un (neu bob un!) o’r uchod, yna dylech chi fod yn un o’n Pencampwyr Cynaliadwyedd Bangor. Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr staff ar gyfer y cynllun Pencampwyr Cynaliadwyedd Bangor a’r oll sydd angen i chi ei wneud ydy cofrestru isod.

Disgrifiad Swydd

Mae’n Pencampwyr Cynaliadwyedd yn rhwydwaith o staff brwdfrydig sydd yn cymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth ar gynaliadwyedd yn y Brifysgol, gan annog pobl eraill i ymuno a chyfrannu at y nod i wneud Prifysgol Bangor ‘Y Brifysgol Cynaliadwy’.

Mae Pencampwyr yn gweithredu fel cyswllt cyfathrebu dwy-ffordd rhwng eu hadrannau a tîm Y Lab Cynaliadwyedd. Mae hyn yn helpu gyrru’r agenda Cynaliadwyedd y Brifysgol, ac yn hyrwyddo gwelliannau cynaliadwyedd ac arfer gorau ar draws y Brifysgol.

Gofynion

Ymrwymiad i, a brwdfrydedd dros, gynaliadwyedd fel a nodir yng Nghynllun Strategol 2015-2020 y Brifysgol.

Y Rôl

 • I gynorthwyo Tîm Y Lab Cynaliadwyedd o ran codi ymwybyddiaeth am gynaliadwyedd yn eich Ysgol/Adran ac ar draws y Brifysgol
 • Cynghori Pennaeth yr Ysgol / Adran ar faterion cynaliadwyedd
 • Siarad â pobl rydych yn gweithio â nhw am gynaliadwyedd, a dod yn  bwynt cysylltwch yn eich adran chi
 • Hyrwyddo cyfathrebu ar gynaliadwyedd o fewn yr Ysgol/Adran
 • Bod yn rhagweithiol wrth ledaenu gwybodaeth a chyngor gan Tîm Y Lab Cynaliadwyedd a swyddogion eraill y Brifysgol fel a ble mae’n briodol
 • Cynghori Tîm Y Lab Cynaliadwyedd arferion gorau i gael eu rhannu
 • Bod yn ffynhonnell o gyngor / a arweiniad i gydweithwyr
 • Darparu mewnbwn i ddigwyddiadau Prifysgol yn ymwneud â Cynaliadwyedd
 • Dod a cwestiynau, awgrymiadau a phryderon, syniadau newydd a adborth i Tîm Y Lab Cynaliadwyedd
 • Bod yn rhan o dîm cynaliadwyedd bach yn eich Ysgol/Adran
 • Hyrwyddo llwyddiannau cynaliadwyedd ym Mangor tra’n tynnu sylw at a helpu i gywiro methiannau
 • Mynychu cyfarfodydd y Felin Drafod Cynaliadwyedd pan yn bosibl i adrodd ar gynnydd a rhannu syniadau ar faterion penodol mewn sesiynau rhwydweithio

Cymorth sydd ar gael

 • Arweiniad gan Dîm Y Lab Cynaliadwyedd
 • Gwefan Y Lab Cynaliadwyedd sy’n cynnwys ardal bwrpasol ar gyfer Pencampwyr Cynaliadwyedd
 • Bwletinau e-bost rheolaidd yn amlinellu’r cynnydd, mentrau a chyfleoedd
 • Deunyddiau cyhoeddusrwydd (posteri, sticeri, taflenni, we, chyfryngau cymdeithasol ac ati)

Manteision i’r adran

Drwy benodi Pencampwr Cynaliadwyedd, bydd eich adran yn dangos eich ymroddiad i ymrwymiadau cynaliadwyedd y Brifysgol. Mae’r swydd ddisgrifiad yn grymuso eich Pencampwr i redeg neu gymryd rhan mewn cynlluniau a mentrau a all gael effaith gadarnhaol ar gynaliadwyedd eich adran. Gallant godi unrhyw faterion neu anghysonderau, rhannu arferion da a thrafod cynnydd a syniadau newydd gyda Tîm Y Lab Cynaliadwyedd y Brifysgol drwy gydol y flwyddyn.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company