Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Lleihau costau trydan drwy ddadansoddi patrymau defnydd
Prifysgol Bangor

Astudiaeth Achos Prosiect

Heat mapEr mwyn helpu busnesau i ddeall sut i gael y gorau allan o systemau monitro trydan, penderfynodd y Tîm Cynaliadwy Busnes ddechrau adref trwy gael gwell dealltwriaeth o ddefnydd trydan ar gampws Prifysgol Bangor.

Fel cam cyntaf cynhyrchwyd ‘map gwres‘ sy’n ein galluogi i gymharu’r defnydd trydan ar gyfer pob cyfnod hanner awr dros 2013 gyfan (uchod). Mae’n dangos yn glir bod trydan yn cael ei defnyddio’n bennaf yn ystod oriau arferol yr wythnos (coch), yn ogystal ag yn y nos yn ystod y tymor (yn y neuaddau preswyl). Mae adnabod ein ‘patrymau defnydd’ yn rhoi cliwiau ar sut a ble y gallwn wneud newidiadau realistig yn ein hymddygiad. Gall mewnwelediad fel hyn ein galluogi i leihau costau ynni a lleihau CO2 mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’n hanghenion gweithredol.

Mae’r gwaith hwn ar y gweill. Os oes gennych chi ddiddordeb deall mwy am ddefnydd ynni eich busnes eu hunain, cysylltwch â ni i gael fwy o wybodaeth.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company