Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Nwyddau wedi’i hailgylchu yn gwella fy nghreadigrwydd
ArtB

Astudiaeth Achos Prosiect

Therapydd Celf yw Siân Hutchinson, sydd yn gweithio ar draws Cymru, Prydain a thu hwnt. Fel rhan o’i strategaeth marchnata mae hi wedi penderfynu pwysleisio ei defnydd o nwyddau wedi’u hailgylchu, eu hail-ddefnyddio a gwastraff isel.

Wedi iddi hi gysylltu â Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru (CNYC) er mwyn ymchwilio i bosibiliadau cyd-weithio, roedd Siân yn gallu manteisio ar y cynnig am gymorth cynaliadwyedd busnes ar y cyd â thîm Busnesau Cynaliadwy. Yn dilyn ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â’r Iaith Gymraeg a’r Amgylchedd mae Siân wedi mynd ati i ysgrifennu polisïau yn y meysydd hyn. Hi oedd y cyntaf o gleientiaid y CNYC i dderbyn y MarcSiarter Cynaliadwyedd. Mae Polisi Iaith Gymraeg Siân yn pwysleisio gwneud agweddau gweledol ei busnes yn ddwyieithog er efallai bydd yna gostau yn gysylltiedig â chyfieithu, mae hi yn gweld hwn fel buddsoddiad da er mwyn cyrraedd cynulleidfa ehangach. Siân Hutchinson

Roedd hi yn haws nag oeddwn i wedi disgwyl i ysgrifennu Polisi Amgylcheddol, y cyfan oedd rhaid i mi wneud oedd pwysleisio’r hyn rwyf yn arfer wneud o ran lleihau gwastraff ac ail-ddefnyddio ac ailgylchu nwyddau. Mae defnydd o nwyddau wedi’i hailgylchu yn gwella fy nghreadigrwydd felly mae’n fuddiol i ansawdd fy ngwaith, yn lleihau costau ac yn well i’r amgylchedd i gyd ar unwaith,” meddai Siân.

I ddarganfod mwy am Siân a’i waith ymweld â’i safle we.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company