Jo Stroud
Ymgynghorydd Cynaliadwyedd

jo_250

…datblygu cynaliadwyedd ymarferol trwy gydweithredu ag unigolion, sefydliadau a chymunedau, yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar wneud cynaliadwyedd@Bangor yn realiti ymysg myfyrwyr a staff y Brifysgol yn ogystal â’n cymuned leol drwy godi ymwybyddiaeth, meithrin cydweithredu, cynnig cefnogaeth, ac ymgorffori arferion cynaliadwy.

Arbenigeddau: newid ymddygiad; ymarfer adfyfyriol; effeithiau amgylcheddol; masnach deg; digwyddiadau cynaliadwy; systemau rheoli;  asesiadau cynaliadwyedd; archwilio; rheoli gwybodaeth; datblygiad cyfryngau digidol.

Cymwysterau: PIEMA; PGD Astudiaeth Gwybodaeth; BSc (Hons) Bioleg Anifeiliaid a Phlanhigion

Argaeledd: llawn amser

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers