Gwen Holland
Swyddog Ymchwil Datblygu Cynaliadwy a Chydlynydd Gwastraff Campws

Gwen Holland

…gwneud datblygu cynaliadwy yn realiti ymarferol, ymgorffori cynaliadwyedd ar draws swyddogaethau Prifysgol Bangor, codi ymwybyddiaeth am gynaliadwyedd, a chynnig cymorth yn allanol i fyfyrwyr a busnesau bach a chanolig drwy brosiectau a ariennir drwy gydgyfeiriant. Gwen yw Cydlynydd Gwastraff T im Perfformiad Amgylcheddol y Campws 

Arbenigedd/Ymchwil: Cynaliadwyedd, Ymgysylltu a Busnesau, Effeithlonrwydd Adnoddau, Rheoli Gwastraff, Datblygu Polisïau, Digwyddiadau Hyrwyddo, Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg, Ymgysylltu â’r Gymuned, Addysg

Cymwysterau: BA (Anrh) Gwleidyddiaeth Ewropeaidd (Prifysgol Leeds), MSc (Econ) Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru – Hyfforddiant Ymchwil (Prifysgol Cymru Aberystwyth), MCIWM

Argaeledd: llawn amser

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers