Einir Young
Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

Einir Young

…profiad helaeth o gydweithio gyda sefydliadau a busnesau sydd wedi cael llond bol ar atebion ‘un maint i bawb’. Yn arbenigo ar ddod o hyd i ffyrdd effeithiol o ddatrys problemau dyrys ‘cynaliadwyedd’ a ‘llesiant cenedlaethau’r dyfodol’ drwy annog cyd-weithio eang, rhyng-ddisgyblaethol. Einir yw Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd y Brifysgol a gyda thîm Y Lab Cynaliadwyedd yn anelu dros y bum mlynedd nesaf at wneud ‘byd o wahaniaeth’ yn fewnol ac allanol er mwyn sicrhau lles hir dymor.

Cymwysterau: BSc (Anrh) Amaethyddiaeth (Aberystwyth), T.A.I.R. Gwyddoniaeth (Coleg y Drindod, Caerfyrddin), PhD Ffisioleg a Biocemeg Planhigion (Bangor)

Argaeledd: llawn amser

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers