Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Ein MarcSiarter a’i werth i chi

 

Mae’r MarcSiarter yn bwynt gwerthu unigryw a fydd yn gwella eich llwyddiant masnachol drwy ddangos i’ch cwsmeriaid bod eich busnes yn wirioneddol wedi ymrwymo i roi ystyriaeth gytbwys i bobl, y blaned a’n ffyniant ar y cyd”

Ein MarcSiarter Busnes Cynaliadwy : : Our Sustainable Business CharterMarkMae llawer o fusnesau yn sylweddoli bod gweithredu mewn ffordd gynaliadwy yn gwerthu cynnyrch a gwasanaethau yn ogystal ag arbed arian a chynyddu effeithlonrwydd. Felly gyda chostau cynyddol a phrinder adnoddau, a cwsmeriaid sy’n fwy ymwybodol o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol, gall fusnesau wella eu llwyddiant masnachol drwy adolygu a hysbysebu’u cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol yn rheolaidd. Er hyn, mae’n anodd gwahaniaethu rhwng y rhai sydd ddim ond nodi eu cymwysterau a’r rhai sydd yn wir ymrwymedig i wneud gwahaniaeth. Rydym yn gweithio gyda cannoedd o gwmnïau i’w cynorthwyo i wellau eu cynaliadwyedd.

Ym mis Gorffennaf 2013 lansiasom MarcSiarter Cynaliadwyedd newydd sydd ond ar gael i fentrau sy’n ymrwymedig i ddatblygu’n gynaliadwy ac sydd wedi dangos eu bod wedi datblygu eu hymarferion. Mae’r MarcSiarter (llun uchod), bellach yn cael ei ddyfarnu gan Y Lab Cynaliadwyedd, yn dweud bod y busnes “Yn gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy gyda synnwyr busnes” ac mae’n nodi’r flwyddyn cwblhaodd y busnes eu gwelliannau. Mae’r busnes yn gymwys i arddangos y MarcSiarter ar eu deunyddiau marchnata, sy’n dangos eu hymrwymiad busnes i arferion cynaliadwy. Mae bob busnes sydd wedi derbyn y MarcSiarter uchel ei barch wedi cwblhau o leiaf dau welliant perthnasol o’u rheolaeth o faterion amgylcheddol a chyfle cyfartal.

Rhestr o gwmnïau sydd wedi enill y MarcSiarter Busnes Cynaliadwy

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers