Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

(English) Developing the Llŷn
Menter y Felin Uchaf

Astudiaeth Achos Prosiect

Menter gymdeithasol ym Mhen Llŷn yw Menter y Felin Uchaf sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant a gweithdai yn arbenigo mewn sgiliau traddodiadol a rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau diwylliannol. Bydd Canolfan Celf a Gwyddoniaeth Byw newydd yn agor yno’n fuan yn cynnwys canolfan ymwelwyr newydd.

Mae’r Tîm Menter y Felin Uchaf wedi bod yn cyd-weithio ar brosiectau sy’n cyfrannu at ddatblygiad y mudiad a’r gymuned ehangach ym Mhen Llŷn:

  • Arolwg gwaelodlin bioamrywiaeth (planhigion ac anifeiliaid) a chynllun rheoli cynefin ar gyfer y safle
  • Ymarfer mapio gan ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Fyd-eang (GIS) sy’n edrych ar y gwasanaethau, atyniadau a’r llety sydd ym Mhen Llŷn i ymwelwyr
  • Datblygiad ‘ap’ newydd ar gyfer teclynnau symudol wedi selio ar fap yn dangos atyniadau a gwasanaethau lleol
  • Ymchwil ar y cyfleoedd i ddatblygu diwydiant twristiaeth Llŷn mewn modd cynaliadwy, gan ddod a buddion economaidd a chymdeithasol i’r gymuned yn ogystal â gwarchod yr amgylchedd.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company