Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Ynni Morol Cymru a Fforwm Arfordirol Sir Benfro – Cyfathrebu Cynaliadwyedd

Astudiaeth Achos Prosiect

gan Gwen Holland

Menter a sefydlwyd ac sydd yn cael ei reoli gan Fforwm Arfordirol Sir Benfro (FfASB) yw Ynni Morol Cymru (YMC), a ffurfiwyd o ganlyniad i Ynni Morol Sir Benfro (YMSB) a sefydlwyd yn 2010. Mae Fforwm Arfordirol Sir Benfro yn gwmni buddiant cymunedol sy’n gweithio i ddiogelu a gwella’r amgylchedd arfordirol a morol ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae YMC, fel roedd YMSB o’r blaen, yn allweddol wrth adeiladu cydweithredu cadarnhaol ac unigryw rhwng diwydiant, llywodraeth a’r byd academaidd. Sefydlwyd YMC yn 2016 i wneud hyn ar lefel Cymru gyfan.

Mae gan y tîm YMC a FfASB ddyfnder arbenigedd yn y sector arfordirol ac maent yn ymfalchïo ar eu hagwedd ‘gallu gwneud’. Mae’r cwmni’n cynnig ystod o wasanaethau i helpu sefydliadau a chymunedau i weithio’n well yn yr amgylchedd arfordirol, o gyfathrebu â rhanddeiliaid allweddol ar fuddiannau arfordirol i ymgymryd â rheolaeth gynaliadwy rhanbarth y parth arfordirol.

Mae YMC a FfASB yn gweithio i helpu gwarchod a gwella’r amgylchedd morol a’r arfordir, ei dirweddau a’i morweddau, a bioamrywiaeth gyfoethog ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Eu huchelgais yw cael cymuned iach a gwydn ochr yn ochr ag economi arfordirol amrywiol a ffyniannus sy’n defnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Mae gan y ddau YMC a FfASB gynaliadwyedd yn eu craidd, tra maent wedi ffurfioli eu harferion gwaith mewn polisïau a datganiadau, maent wedi cael eu cydnabod am eu gwaith da. Mae FfASB yn bartneriaeth arfordirol sydd wedi ennill llawer o wobrwyon, roeddent yn enillwyr Gwobr Cynnal Cymru yn 2016, ac yn derfynol Gwobr Natura 2000 yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Maent wedi bod yn datblygu arferion gorau arloesol mewn rheolaeth arfordirol ers 2000.

Er bod cynaliadwyedd yn rhan annatod o’n gwaith, mae bob amser lle i adolygu a datblygu pethau’n bellach. Mae ymgysylltu â SEACAMS2 a’r Lab Cynaliadwyedd wedi rhoi amcanion clir i ni ar gyfer gwelliant parhaus” –David Jones, Cyfarwyddwr Prosiect

Fel rhan o’u hymgynghoriad ymchwil gyda SEACAMS2, cydweithiodd YMC/ FfASB â’r Lab Cynaliadwyedd i wella eu cynaliadwyedd ymhellach. Penderfynwyd y bysant yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid ac adolygu eu holl bolisïau, er mwyn sicrhau bod cynaladwyedd yn cael ei gyfathrebu i staff, rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd. Mae gwaith hefyd wedi cychwyn ar greu llawlyfr staff.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company