Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

#CaruNeuaddau

Mae #CaruNeuaddau Bangor yn cefnogi myfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl i ddod yn ddinasyddion cyfrifol yn lleol ac yn fyd-eang gan ddefnyddio gwybodaeth, ymgyrchoedd a digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd a datblygu camau gweithredu cynaliadwy parhaus.  Mae’r wybodaeth hon yn cefnogi pob agwedd ar fywydau’r myfyrwyr yn ystod ac ar ôl byw mewn neuaddau.

Gan weithio mewn partneriaeth â thîm Bywyd Preswyl y Brifysgol, mae’r Lab Cynaliadwyedd yn hwyluso nifer cynyddol o brosiectau #CaruNeuaddau sy’n cael eu datblygu ymhellach y flwyddyn academaidd hon.

Taflen “Coginio’n well”

Taflen “Byw’n Gynaliadwy mewn Llety Preifat”

Canllawiau 2017 i Fyfyrwyr ‘Yn Y’ Gymuned

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers