Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

27.4.18
#ITSFORUS – digwyddiad a wnaeth wahaniaeth

Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Danielle Katz a Marcel Clusa

Bu i Fyfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd a Source to Sea Productions uno ar gyfer digwyddiad i ddathlu’r hyn y gallwn ni ei wneud i wneud gwahaniaeth amgylcheddol!   Roedd y digwyddiad #itsforus yn cynnwys stondinau, pethau i’w rhannu am ddim, gemau llawn hwyl a dangosiad cyntaf ffilm fer a oedd yn sôn am y ffordd y gellwch arbed arian a’r blaned!

Rydym wedi treulio llawer o amser yn siarad am blastig, eitemau a ddefnyddir unwaith, gwastraff a lles pobl a’r blaned.  Bwriad #itsforus yw ysbrydoli pobl i newid yn y pethau bychain hynny y gallwn i gyd eu gwneud i sicrhau gwahaniaeth,” meddai Danielle Katz, Cyfarwyddwr Source to Sea Productions.

Plastic Free BangorRoedd y grymoedd creadigol tu ôl i Gymdeithas Ffilm Prifysgol Bangor yno i gwrdd â phobl a sgwrsio am y ffilm, rhoi cwtshis am ddim a chynigiwyd cyfnewid dillad am ddim am ddillad a roddwyd gan bobl a ddaeth i’r digwyddiad, a noddwyd gan Bywyd Campws.   Daeth y Lab Cynaliadwyedd draw gyda’i gêm ailgylchu i wella sgiliau ailgylchu pobl, a gallai pobl glywed mwy am Broject Bwyd y Ddraig Lwglyd gydag Enactus.   Roedd cyfleoedd hefyd i wirfoddoli gydag Undeb Myfyrwyr Bangor a chyda digwyddiadau cymunedol fel Bangor Di-blastig, Cipio ein Harfordir, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, a Chyngor Gwynedd.

Mae’n bleser gan Internationals Go Green helpu i dynnu ynghyd grŵp amrywiol i ddathlu’r rhai sy’n gwneud ymdrech i sicrhau dyfodol gwell,” meddai Marcel Clusa, un o gydweithwyr y ffilm a rhan o’r tîm Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd.


Cynhaliwyd y digwyddiad gan Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd (Internationals Go Green), project gan Swyddfa Cefnogaeth Ryngwladol Prifysgol Bangor a Source to Sea Productions, mewn cydweithrediad â Bywyd Campws, Y Lab Cynaliadwyedd, Enactus, Undeb Myfyrwyr Bangor, Cymdeithas Ffilm Prifysgol Bangor, Bangor Di-blastig, Cipio ein Harfordir, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, a Chyngor Gwynedd.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers