Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

26.3.18
Rhyngwladol Wyrdd! – Glanhau Traeth 2018

Blogiau, Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd! - Blog Marcel, Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Marcel Clusa

Bu tîm o 50 o fyfyrwyr rhyngwladol o bob rhan o’r byd yn cyfrannu at Lanhau Traeth yng Nghricieth yn ddiweddar. Trefnwyd hyn gan y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o’u Project Cynaliadwyedd: Rhyngwladol Wyrdd!/Internationals Go Green! ynghyd ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

Ychydig a wyddant fod cymaint o sbwriel yn eu disgwyl yn un o’r mannau mwyaf enwog ac eiconig o harddwch yng Nghymru. Mentrodd y myfyrwyr, a roddodd o’u hamser rhydd i helpu’r amgylchedd, i’r rhan bellaf o draeth Cricieth gyda phigwyr sbwriel, bagiau bin a brwdfrydedd di-ben-draw.

Mewn 2 awr yn unig, roedd 26 o fagiau mawr o sbwriel wedi’u llenwi gyda phopeth o boteli plastig at gêr pysgota a chaniau. Ond ni waeth faint o waith a wnaed ganddynt, ni ellid glanhau’r traeth yn llwyr.

Y rheswm? Mae’r defnydd estynedig o blastigau untro, taflu sbwriel a gwaredu gwastraff wedi troi’n broblem fyd-eang dros y ddegawd ddiwethaf, gan fygwth ecosystemau cyfain a lles dynol. Wrth i blastig gael ei dorri yn ddarnau  micro mân, daw yn rhan o’r gadwyn fwyd ac mae’n diweddu ar ein platiau. Ac nid ydym yn siarad am wledydd pell, trofannol. Rydym yn siarad am ein dyfroedd ninnau hefyd.

Ruth Gabriella Fernandes, yn y canol, yn ystod y sesiwn Glanhau Traeth yng Nghricieth

Dywedodd y fyfyrwraig o Bortiwgal, Ruth Gabriella Fernandes, sy’n astudio at BSc mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd:

Roedd glanhau’r traeth yng Nghricieth yn agoriad llygad go iawn. O bell, roedd y traeth yn edrych yn bur lân a phrydferth, ond o edrych yn agos ymysg y chwyn, y plastig mân oedd yn cyfrannu at y rhan fwyaf o’r sbwriel.” Dau o’r eitemau mwyaf cyffredin a ganfuwyd oedd capiau poteli a, chredwch neu beidio, clust-binau. Casglwyd cannoedd o ffyn plastig clust-binau oedd wedi’u golchi i’r lan oherwydd gwaredu amhriodol mewn dim ond bore yng Nghricieth.

Gwnaeth y swm enfawr o ffyn clust-binau a welsom ac a gasglwyd o’r traeth i mi werthfawrogi sut mae camgymeriadau syml a wneir yn yr ystafell ymolchi, o ran gwaredu gwastraff, yn fygythiad i ecosystem forol rai milltiroedd i ffwrdd” meddai Gracious Ali, myfyrwraig MSc o Malawi sy’n astudio Iechyd y Cyhoedd a Hyrwyddo Iechyd.

Mae grŵp o fyfyrwyr Bangor yn ymgyrchu dros wneud Bangor y Ddinas Ddi-blastig gyntaf yn y Deyrnas Unedig, a gallwn ni i gyd gyfrannu at helpu’r amgylchedd.

Mynd yn ddi-blastig yw’r ffordd ymlaen i osgoi halogi’r cefnforoedd. Os nad ydynt yn rhydd o blastig, ailgylchwch ac ailddefnyddiwch eich poteli, peidiwch â thaflu clust-binau i’r toiledau a pheidiwch â defnyddio gwellt!” meddai Ruth wrth iddi bentyrru bagiau o sbwriel ar ôl bore o wirfoddoli.

Gallwn ni wneud gwahaniaeth, nid yw’n rhy hwyr. Trwy wneud ychydig o newidiadau beunyddiol yn ein hymddygiad gallwn sicrhau amgylchedd glanach a fydd yn well ac yn fwy diogel i ni ac i’r cenedlaethau nesaf. Fodd bynnag, mae hyn yn golygu gwneud ymdrech weithredol tuag at ddyfodol gwell.


One comment


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company