Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

8.11.17
Myfyrwyr rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd o gwmpas Bangor!

Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Gan Marcel Clusa, Swyddog Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Daeth tîm o 30 o fyfyrwyr rhyngwladol brwdfrydig o Brifysgol Bangor at ei gilydd ddydd Sadwrn diwethaf i sicrhau planed dipyn glanach! Fe wnaethant dreulio 3 awr yn codi llawer o sbwriel o gwmpas Bangor uchaf ac isaf fel rhan o broject newydd a drefnwyd gan y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.  Mae’r cynllun yn cynnwys cyfres o deithiau a digwyddiadau wedi’u hanelu at godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a lles ymysg myfyrwyr.  Yn ogystal, trefnir eu holl ddigwyddiadau ar y cyd â’r Labordy Cynaliadwyedd, adrannau eraill o’r brifysgol (gydag Undeb y Myfyrwyr Bangor y tro hwn) a sefydliadau lleol er mwyn hybu’r profiadau a gaiff pob myfyriwr i’r eithaf a gweithredu fel pont rhwng myfyrwyr a’r gymuned leol.

Da i ni, da i’r blaned

Cafodd y myfyrwyr brofiad uniongyrchol o’r broblem a achosir gan sbwriel a gwastraff yn ein cymdeithas gyfoes.  Mewn cyfnod byr iawn codwyd sawl cilo o eitemau oddi ar y llawr fesul un.   Yn bennaf roedd y rhain yn boteli plastig neu wydr, caniau a sbwriel cysylltiedig â phrydau parod.  O’r Pier ymlaen i’r Stryd Fawr ac yna i Ffordd y Coleg, casglwyd llond 15 bag o sbwriel sy’n dangos yn glir yr angen am newid.  Gall plastig gymryd miloedd o flynyddoedd i bydru ac yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r sbwriel o gwmpas Bangor yn gorffen yn y môr, gan fod yn berygl gwirioneddol i lawer o rywogaethau a chynefinoedd.

Meddwl yn fyd-eang, gweithredu’n lleol

Fe wnaeth y digwyddiad ddydd Sadwrn ein hatgoffa i gyd bod angen i bob un ohonom weithio ac ymdrechu i gael planed well a glanach.  Yng ngeiriau Frederick Walter o’r Almaen – myfyriwr BSc mewn Bioleg/Sŵoleg Môr:

O weld y swm enfawr o sbwriel oedd wedi’i gasglu’r diwrnod hwnnw, mewn cyfnod mor fyr, fe wnes i sylweddoli gymaint y gall rhywun ein wneud i’n byd.  Mae’n hanfodol fod pobl yn gweithredu a newid ein dyfodol.”

Mae’r amser i newid ein harferion wedi dod, fel y dangoswyd gan y grŵp yma o fyfyrwyr o bob rhan o’r byd a roddodd eu bore Sadwrn i helpu i lanhau ein dinas, a dylanwadu gobeithio ar arferion eraill i helpu i leihau gollwng sbwriel a chael Bangor harddach ac iachach i bawb.

Sut mae cymryd rhan

Os ydych yn gwybod yn barod eich bod eisiau helpu Bangor i fod yn fwy cynaliadwy, rhowch wybod i Marcel yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol. Os nad ydych yn sicr ond eich bod eisiau cymryd rhan, edrychwch ar y digwyddiadau isod, neu siaradwch â Marcel neu Jo, cynghorwr cynaliadwyedd cyfeillgar y Brifysgol, neu edrychwch ar ein gwe-dudalen Cymryd Rhan i’ch arwain at y gweithgaredd sydd orau i chi.

Digwyddiadau Sustainability@Bangor a Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd yn Nhachwedd a Rhagfyr

29 Tachwedd – Melin Drafod Cynaliadwyedd a Lles 2017 rhif 2 – gwastraff!

1 Rhagfyr – Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd: Nadolig Gwyrdd Llawen!  Creu addurniadau o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu i addurno Coeden Nadolig Ryngwladol Bangor

13 Rhagfyr – Melin Drafod Cynaliadwyedd a Lles 2017 rhif 3

Dyddiad i’w gadarnhau – Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd: cefnogi ffoaduriaid gyda Pobl i Bobl – helpu i sortio bwyd a dillad i’w hanfon i wersylloedd i ffoaduriaid

Digwyddiadau cynaliadwyedd Undeb y Myfyrwyr Bangor


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company