Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Pa mor gynnes yw ddigon cynnes?
Busnesau lleol

Astudiaeth Achos Prosiect

Mae nwy a thrydan ar gael wrth bwyso botwm. Os rydym yn talu amdano drwy ddebyd uniongyrchol awtomatig, yn aml nad ydym yn sylwi faint rydym yn ei ddefnyddio, faint mae’n ei gostio a faint gallwn arbed. Efallai bod yn hawdd monitro defnydd ond mae’n anodd gweithio gyda pobl er mwyn annog newid ymddygiad cadarnhaol tuag at effeithlonrwydd ynni.

Mae’r graff yn dangos data o fonitorau wedi gosod mewn pedwar cartref. Nodwedd ddiddorol yw’r amrediad eang o dymheredd sy’n dderbyniol i breswylwyr. Mae’r rhesymau dros y gwahaniaethau yn cynnwys y math o dŷ, ffordd o fyw, cyfnod bywyd, amgylchiadau iechyd, prisiau tanwydd ac weithiau delfrydau amgylcheddol.

Mae tîm Busnesau Cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor yn datblygu sawl peilot arddangos, gan arbrofi gyda chasglu data o swyddfeydd, gofod cyhoeddus ac ati gyda’r nod o adnabod ffyrdd gwell i weithio gyda staff er mwyn mewnblannu arferion rheolaeth ynni. Cysylltwch â ni i ddrafod eich anghenion effeithlonrwydd ynni.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company