Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

10.5.17
‘Hei Pync, Sortia dy Jync’ – myfyrwyr yn lleihau gwastraff ym Mangor

Newyddion - cymuned, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

TaflenMae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth dros wythnosau olaf y tymor â Chyngor Gwynedd unwaith eto’r mis yma er mwyn lleihau sbwriel ar y strydoedd yn y rhannau hynny o Fangor ble mae myfyrwyr yn byw gyda’r ymgyrch ‘Hei Pync, Sortia dy Jync’.

Mae’r ymgyrch yn gymorth mawr i fyfyrwyr waredu gwastraff na ellir ei ailgylchu wrth symud allan o’u tai ac mae’r ymgyrch wedi helpu i gadw’r safon uchel o lendid yn y strydoedd flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae’r casgliadau ychwanegol hyn yn golygu yn ogystal â’r casgliadau bagiau du/biniau gwyrdd arferol, bod cyfle i waredu gwastraff heb orfod disgwyl tan y casgliad rheolaidd nesaf.

Dyddiadau’r casgliadau ychwanegol eleni yw 23 a 31 Mai mewn strydoedd penodol ym Mangor. Rydym yn annog myfyrwyr i wneud yn fawr o’r casgliadau ychwanegol hyn wrth symud allan o’u cartrefi myfyrwyr. Cesglir y blychau ailgylchu glas a’r bin gwastraff bwyd brown fel arfer ar sail wythnosol dros y cyfnod hwn, ac rydym yn argymell myfyrwyr i ddefnyddio’r biniau hynny fel arfer. Bydd yr un cyfyngiadau i’r casgliadau ychwanegol ag i’r casgliadau biniau gwyrdd arferol (hyd at dri bag du neu un bin olwyn gwyrdd llawn) ac rydym yn annog pawb i ailgylchu gwastraff yn effeithiol.

Dywedodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr Conor Savage:

Rydym yn hapus iawn i fod yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd a’r Brifysgol ar yr ymgyrch hon ac yn hapus na fydd unrhyw newid i safon glendid ar y strydoedd yn ystod y cyfnod hwn. Rydym yn falch o’n myfyrwyr ac yn ceisio cryfhau’r berthynas rhwng y myfyrwyr a thrigolion Bangor yn barhaus; mae’r ymgyrch hon yn cynorthwyo’r berthynas honno. Rydym yn falch fod y Cyngor yn gwrando arnom ac yn cydnabod nad yw wastad yn bosib i fyfyrwyr waredu’r Gwastraff yma.”

Dywedodd Gwyn Morris Jones, pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol:

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eto eleni eu bod o ddifrif yn eu hymrwymiad i waredu gwastraff yn gyfrifol yn y ddinas. Mae Cyngor Gwynedd yn falch o’r gwaith partneriaeth llwyddiannus sydd wedi cael ei fabwysiadu gan yr Undeb a’r Brifysgol o ran rheoli gwastraff myfyrwyr dros y 7 mlynedd ddiwethaf.”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ymgyrch gallwch gysylltu â Undeb Bangor (Undeb Myfyrywyr) ar 01248 388000 neu drwy ebost.

Undeb Myfyrwyr Bangor Students' Union logo


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company