Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Get Involved

Mae Prifysgol Bangor wedi sefydlu Y Lab Cynaliadwyedd i fod yn ganolbwynt arweinyddiaeth ar Ddatblygu Cynaliadwy wrth i ni anelu at ddod yn ‘y Brifysgol Cynaliadwy’ ym mhob agwedd.  Ein huchelgais fawr yw bod cynaliadwyedd yn cael ei weld fel rhywbeth i bawb ac i wneud hynny mae angen i ni gynnwys cymaint o bobl â phosibl.

Er mwyn Dod a Cynaliadwyedd yn Fyw ym Mangor, i wneud yn siŵr fod ein holl benderfyniadau a gweithredoedd yn atebol, a’n bod yn gwneud cynnydd parhaus fel y Brifysgol Cynaliadwy, rydym wedi sefydlu nifer o fentrau a grwpiau i roi cynaliadwyedd wrth galon addysgu, dysgu, ymchwil ac arloesi.

Ein dywediad yw “gwneud pethau gyda chi, nid i chi nac ar eich cyfer”, a ph’un ai ydych chi’n fyfyriwr, yn aelod staff, neu’n aelod o’r gymuned leol neu fyd-eang, mae eich cyfraniad yn hanfodol i’n llwyddiant.

Os ydych chi eisoes yn gwybod pa syniadau yr ydych am eu codi, yna cysylltwch ag un o’n tîm.  Os nad ydych yn sicr, ond rydych chi’n meddwl yr hoffech gymryd rhan yna am ysbrydoliaeth, pam nad edrychwch chi ar y rhestr o’r hyn a ddigwyddodd y llynedd, ac yna cysylltwch â ni a byddwn yn eich cyfeirio at y grŵp sydd fwyaf addas i chi, eich syniadau a’ch diddordebau.

Gadewch i ni wybod beth y gallwn ei wneud yn wella

Arwyddwch ein Addewid Cynaliadwyedd

Digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr     Digwyddiadau ar gyfer staff

Grwp Gweithredu Myfyrwyr ar Gynaliadwyedd     MelinauDrafod Cynaliadwyedd

Pencampwyr Cynaliadwyedd

Prosiectau rhyngwladol     Masnach Deg@Bangor

#CaruNeuaddau     Dy ganllaw ailgylchu@Bangor University

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers