Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Cymerwch ran

Mae Cynaliadwyedd@Bangor yn rhaglen barhaus o welliannau i’r ffordd yr ydym yn gynaliadwy.  Mae ei lwyddiant yn dibynnu ar fewnbwn ac adborth bob aelod o’n cymuned, felly os ydych chi’n fyfyriwr, busnes, ymwelydd, aelod o’r cyhoedd neu staff, mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan:

Arwyddwch ein Addewid Cynaliadwyedd

Digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr     Digwyddiadau ar gyfer staff

MelinauDrafod Cynaliadwyedd

Dy ganllaw ailgylchu@Prifysgol Bangor

Masnach Deg@Bangor

Pencampwyr Cynaliadwyedd

Prosiectau rhyngwladol

Gadewch i ni wybod beth y gallwn ei wneud yn well

 

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers