Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr Masnach Deg

Masnach Deg - yn sicrhau gwell bargen i Gynhyrchwyr y Trydydd Byd :: Fairtrade - guarantees a better deal for Third World Producers

Tystysgrif Masnach Deg Prifysgol Bangor

Tystysgrif Masnach Deg Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor ac Undeb y Myfyrwyr wedi cael statws Masnach Deg ers mis Medi 2009. Mae hyn yn golygu ein bod wedi gwneud addewid i gefnogi Masnach Deg.  Mae ein holl gynorthwywyr siop yn gwisgo dillad Masnach Deg, mae’r Brifysgol yn gwerthu nwyddau Masnach Deg yn yr holl fannau arlwyo a dillad Masnach Deg yn ei siop, ac mae cynnyrch Masnach Deg a lleol yn rhan bwysig o’r broses o gynllunio bwydlenni Bwyd@Bangor.

Cymryd rhan

Gallwch helpu i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg ym Mhrifysgol Bangor, dyma rai syniadau:

 • Edrychwch am y symbol Masnach Deg ar y cynhyrchion rydych yn prynu
 • Prynu cynhyrchion ac anrhegion Masnach Deg
 • Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd iddyn nhw, gofynnwch amdanyn nhw
 • Peidiwch â phrynu nwyddau sy’n ymelwa ar weithwyr
 • Dywedwch wrth gwmnïau pan fyddwch yn rhoi’r gorau i brynu eu cynnyrch a pham
 • Siaradwch am Fasnach Deg gyda’ch ffrindiau

  Posteri Pythefnos Masnach Deg Prifysgol Bangor ac Undeb y Mfyrwyr 2016

  Posteri Pythefnos Masnach Deg Prifysgol Bangor ac Undeb y Mfyrwyr 2016

 • Cymryd rhan yn y Pythefnos Masnach Deg nesaf
 • Cymerwch ran yn ngwaith y Grŵp Llywio Masnach Deg

Darganfod mwy

Masnach Deg yn y newyddion

Masnach Deg@Bangor

Bwydlenni cyfredol o’n mannau arlwyo

Ein Polisi Masnach Deg

Dillad masnach deg yn ein siopiau

Prifysgolion a Cholegau yng Nghymru Masnach Deg

Cyflwyniad am Cymru Masnach Deg

Fairtrade Foundation
Cymru Masnach Deg :: Fair Trade Wales

Cymru – gwlad Masnach Deg cyntaf y byd

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers