Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

14.3.16
Prifysgol Bangor yn Cefnogi Pythefnos Masnach Deg 2016

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Fe wnaeth Prifysgol Bangor gefnogi Pythefnos Masnach Deg 2016 drwy alw ar holl fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol i ymuno yn y dathliadau.

Grŵp Masnach Deg y Brifysgol ym mwyty Gorad, Pontio

Thema’r dathliad eleni oedd “Steddwch i frecwast – Sefwch dros Ffermwyr” ac i nodi’r achlysur, fe gafodd aelodau grŵp Masnach Deg y Brifysgol fwynhau brecwast ym mwyty Gorad. Roedd y brecwast yn cynnwys nwyddau Masnach Deg fel te, coffi a bananas.

Brecwast yw pryd pwysicaf y dydd, ond nid oes miliynau o ffermwyr sy’n gweithio mewn gwledydd datblygol yn ennill digon i wybod o ble mae eu pryd nesaf yn dod. Mae mannau gwerthu bwyd a diod y Brifysgol wedi eu hymrwymo’n llwyr i’r ymgyrch hon a phob blwyddyn rydym yn cynyddu nifer y nwyddau Masnach Deg a ddefnyddir” meddai Angela Church, Pennaeth Arlwyo a Chynadledda’r Brifysgol.

Fe wnaeth y Brifysgol, sydd wedi cael statws Masnach Deg ers 2009, ymuno unwaith eto â Grŵp Masnach Deg Dinas Bangor a Champws Byw i ddathlu’r bythefnos. Cafwyd Ffair Masnach Deg, cwis Dydd Gŵyl Dewi, cystadleuaeth pobi, Carioci a Choctels Masnach Deg. Roedd digwyddiad Caru Eich Dillad yng Nghanolfan Deiniol, Bangor yn rhan o’r wythnos hefyd.  Trwy gydol y bythefnos roedd brecwast Masnach Deg yn cael ei weini ym mwyty Gorad a gwerthwyd myffins siocled a banana Masnach Deg ar draws llefydd bwyta’r Brifysgol.

Mae grŵp Masnach Deg y Brifysgol yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Adran Gwasanaethau Masnachol, Y Lab Cynaliadwyedd, y tîm Pencampwyr Cynaliadwyedd, Campws Byw ac Undeb y Myfyrwyr. Yn siarad ar ran y grŵp meddai Mair Rowlands, o’r Lab Cynaliadwyedd:

Rydym yn gobeithio y bydd myfyrwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd yn cefnogi ein gweithgareddau. Mae cam syml fel prynu nwyddau Masnach Deg, sydd ar gael ym mhob siop campws ac ynmannau bwyd y Brifysgol, yn galluogi ffermwyr mewn rhai o gymunedau tlotaf y byd i ennill incwm cynaliadwy a buddsoddi mewn prosiectau sydd o fudd i’w hardal.”

Am fanylion llawn o holl ddigwyddiadau Masnach Deg y Brifysgol, ymweld â safle we y digwyddiad.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau, cysylltwch â Angela Church 01248 382561 neu Mair Rowlands 01248 382852. Am ymholiadau’r wasg cysylltwch â Nia Morgan 01248 383730.

Darganfod mwy am Masnach Deg@Bangor


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers