Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Rhagarweiniad i’r MelinDrafod Gynaliadwyedd ym Mangor: sut rydym yn ei wneud – sut gallwch chi ein helpu i’w wneud yn well?

Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol
Loading Map....

Pryd
Date(s) - 25/10/2017
1:00 pm - 2:00 pm

Lleoliad
Ystafell Cledwyn 3, Prifysgol Bangor

Cynulleidfa


MelinDrafod Cynaliadwyedd a Llesiant rhif 1, 2017-18

Hwylusydd: Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor

Ymunwch gyda ni drwy gymryd rhan yn ein MelinDrafod misol. Dyma’ch cyfle chi lywio Prifysgol Bangor ar ei hymgais i ddod yn Brifysgol Gynaliadwy. Dros y flwyddyn academaidd 2017-18 byddwn yn dod at ei gilydd i weithio allan sut y gallwn wella agweddau cymdeithasol, amgylcheddol, ariannol a lles Bangor ar gyfer y bobl a’r cymunedau yn y campws, o gwmpas y campws, ac i’r Brifysgol ei hun.

P’un a ydych chi’n fyfyriwr neu’n aelod o staff, dewch i’r sesiwn rhagarweiniol hon, darganfyddwch beth yw’r FelinDrafod, a dewch i weld os ydych am ymuno â’r cannoedd o fyfyrwyr a staff eraill sydd eisoes yn rhan o’r broses. Oes gennych chi syniad am weithgaredd neu brosiect cymdeithasol, amgylcheddol neu ffyniannol ond nid ydych yn gwybod sut i fynd ati? Dewch â’ch syniadau! Os nad oes gennych unrhyw syniadau, dewch â’ch brwdfrydedd a chwilfrydedd!

Beth yw cynaliadwyedd?

Sut ydym yn gweithredu ar syniadau o’r Felindrafod?

Astudiaeth achos prosiect MelinDrafod: “Llwyddiant plannu coed ffrwythau Cymreig i Fangor yn mynd yn rhyngwladol”

Agenda

  • 13:00: Croeso a Chyflwyniad i’r MelinDrafod 2017-18 a Cynaliadwyedd@Bangor – sut rydym yn ei wneud a pwy sydd yn cymryd rhan yn barod
  • 13:10 : Dweud eich dweud – sesiwn cyflwyno eich syniadau 2017-18 o dan arweiniaeth y myfyrwyr a staff
  • 13:40: Aborth a thrafod syniadau
  • 14:00: Diwedd

Dim ond y chi all ddod â Cynaliadwyedd@Bangor yn fyw – llywiwch eich dyfodol disglair chi


0 comments


Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio