Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

MelinDrafod Cynaliadwyedd a Llesiant #6: Cynaliadwyedd ar draws cyfandiroedd

Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol

Pryd
Date(s) - 26/03/2019
1:00 pm - 2:00 pm

Lleoliad
Ystafell Gofyniad, Undeb Myfyrwyr Bangor

Cynulleidfa


Hwylusydd i’w gadarnhau

Mae’r FelinDrafod Cynaliadwyedd yn grŵp misol cyfeillgar sydd yn agored i holl staff a myfyrwyr.  Mae’n annog pobl i gyflwyno a thrafod pob math o syniadau o gwmpas agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, moesegol ac ariannol Cynaliadwyedd@Bangor, a’r bobl a chymunedau o fewn ac o gwmpas y campws, yn enwedig ar gyfer pobl i arwain eu prosiectau eu hunain a gweithgareddau i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer Prifysgol Bangor a’u cymuned.

Mae 8 MelinDrafod yn y flwyddyn academaidd. Yn dilyn y FelinDrafod ragarweiniol ym mis Hydref, mae themâu’r 7 FelinDrafod ddilynol ar batrwm Nodau Llesiant Cymru. Mae hyn yn ein cynorthwyo i roi sylw cyfartal i wahanol feysydd o gynaliadwyedd a lles dros y flwyddyn academaidd. Os oes gennych syniad yr hoffech ei drafod ond nad ydych yn siŵr i ba felin drafod mae’n gweddu, neu hyd yn oed os ydych yn teimlo nad yw’n gweddu i’r un o’r MelinauDrafod sydd ar gael, cysylltwch â Jo, y cydlynydd MelinauDrafod, a byddwn yn dod o hyd i ffordd o’i gynnwys.


0 comments


Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company