Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Gormod o ddewis? Pa gymysgedd o ynni sydd orau yn y dyfodol i Ogledd Cymru a’i phobl?

Busnes, Cymunedol, Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol

Pryd
Date(s) - 13/02/2018
5:30 pm - 9:00 pm

Lleoliad
Darlithfa Eric Sunderland (MALT o'r blaen), Prif Adeilad y Celfyddydau

Cynulleidfa


Cynhelir y digwyddiad amserol hwn yn Narlithfa Eric Sunderland ym Mhrifysgol Bangor, a bydd yn edrych ar wahanol opsiynau cyflenwi ynni a allai gwrdd â thargedau newid hinsawdd a rhoi’r budd mwyaf i’r rhanbarth a’i bobl.

Mae potensial enfawr Gogledd Cymru o ran tir ac adnoddau naturiol yn gwneud y rhanbarth yn ganolfan rhagoriaeth i gynhyrchu ynni ac yn bwerdy i economi Gogledd Cymru.

Gyda’r symud sylweddol yn fyd-eang oddi wrth ynni a gynhyrchir gyda thanwydd ffosil at gynhyrchu ynni carbon isel ac adnewyddadwy, mae angen i’r rhanbarth ymchwilio i’w holl ffynonellau ynni posibl.  Bydd hybu i’r eithaf gynhyrchu ynni carbon isel ac adnewyddadwy yn y rhanbarth yn cynorthwyo i sicrhau manteision mewn amrywiaeth o feysydd, yn cynnwys cynorthwyo gyda thargedau newid hinsawdd, dadgarboneiddio systemau cludiant, a denu diwydiant i’r rhanbarth.

Gan ymdrin â’r opsiynau gorau i’r rhanbarth, bydd y drafodaeth hon yn canolbwyntio ar gynlluniau mwy, megis Gorsaf Bŵer Niwclear Yr Wylfa a photensial ynni adnewyddadwy o’r gwynt a’r môr oddi ar arfordir y rhanbarth, i waith arloesol ar raddfa lai y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a grwpiau cymunedol yn ei gyflawni yn yr ardal.

Mae’r digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn y pwnc hwn ac yn nyfodol eu rhanbarth. Fe’i noddir yn garedig gan Brifysgol Bangor fel rhan o’u mis Sustainability Carnifal Cynaliadwyedd, Goodson Thomas a Wales & West Utilities.

Agenda

5.30pm – Cofrestru a chyfle i sgwrsio dros ddiod

6.30pm – Croeso gan Auriol Miller, Cyfarwyddwr, IWA, a fydd yn rhoi cefndir y drafodaeth

6.35pm  – Cyflwyniad Yr Athro Calvin Jones – golwg gyffredinol ar ynni ac elfennau eraill sy’n arwain yr economi – “Gormod o ddewis? Pa gymysgedd o ynni sydd orau yn y dyfodol i Ogledd Cymru a’i phobl? “

6.50pm – Trafodaeth panel

7.30pm – Holi ac ateb gyda’r gynulleidfa

8.00pm – Crynodeb gan y Cadeirydd

8.05pm – Diolchiadau gan Is-ganghellor Prifysgol Bangor

8.10 pm – Diwedd y drafodaeth a chyfle pellach i rwydweithio dros ddiod

9.00pm – Cludiant

* Sylwer y gall yr holl amserau newid ychydig

Cadarnhawyd y bydd y canlynol yn bresennol:
  • Yr Athro Calvin Jones, Athro Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd
  • Keith Jones, Ymgynghorydd Amgylcheddol (Cymru), Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Oliver Lancaster, Rheolwr Projectau Dyfodol Ynni, Wales & West Utilities
  • SP Energy Networks (siaradwr i’w gadarnhau)
  • Cadeirydd: Yr Athro Paul Spencer, Deon Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol, Prifysgol Bangor

#iwaenergy    #carnifal

Cofrestru


0 comments


Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers