Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

RCE Cymru – yn y gogledd

Busnes, Cymunedol, Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol

Pryd
Date(s) - 06/09/2018
12:00 pm - 4:00 pm

Lleoliad
Neuadd Reichel

Cynulleidfa


Cynhadledd RCE Cymru yn y gogledd

Ar Fedi’r 6ed yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, bydd cyfle i bobl y gogledd glywed mwy am RCE Cymru ac yn cael gwahoddiad i  ddod at ei gilydd i greu cylchoedd o ddiddordeb perthnasol yn lleol.

Bwriad yr RCE yw rhoi cyhoeddusrwydd i bethau sy’n digwydd yn barod a dod a rhoi cyfle i bobl greu grŵpiau o gwmpas pynciau newydd os dymunant ac i roi llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol i’r grŵpiau hynny.

Dyma’r cylchoedd diddordeb sy’n bodoli’n barod:

  • Yr economi gylchol
  • Prifysgolion a Cholegau Iach
  • Adfywio
  • Addysgu a Dysgu
  • Mae cyfathrebu yn thema drawsbynciol

Mae cylchoedd eraill ar y gweill:

  • Addysgu ar gyfer system fwyd well
  • Prescripsiynu Cymdeithasol
  • Iaith a Diwylliant
  • Seinfyrddau ar gyfer y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae sgôp ar gyfer dod â grwpiau ynni cymunedol i’r gorlan a bwlch anferth o ran arloesi a mentergarwch os oes diddordeb gan unrhyw un.

Mae’r rheolau’n syml.

Rydym yma i helpu nid bod yn y ffordd, cydweithio nid cystadlu, cynnwys nid eithrio ac yn bwysicach na dim gwneud gwaith bob dydd pawb yn haws nid creu mwy o waith.

I gofrestru

Mae’n bosib cofrestru yn defnyddio Eventbrite

RCE Wales Partners' logos


0 comments


Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company