Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Gormod i’w Bacio: gallwch bacio llai drwy roi peth o’ch stwff i elusen

Myfyrwyr Prifysgol
Loading Map....

Pryd
Date(s) - 01/05/2017 - 30/06/2017
Trwy'r dydd

Lleoliad
Prifysgol Bangor

Cynulleidfa


Taflen Gormod i'w Bacio :: Pack for good Leaflet

Cliciwch ar y daflen i ddarganfod mwy

Eleni mae pedwar partner sef Campws Byw, Undeb Bangor, Y Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor a British Heart Foundation Cymru wedi bod yn gweithio fel rhan o fenter elusennol i atal gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi a hefyd i godi arian ar gyfer Sefydliad y Galon, Prydain (British Heart Foundation).

Pwrpas yr ymgyrch Gormod i’w Bacio yw perswadio myfyrwyr i roi eu heitemau diangen i BHF ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r ymgyrch yn fyw tan ddiwedd mis Mehefin pan mae’r myfyrwyr yn symud o’i neuaddau. Gosodwir blychau casglu ar gyfer ar gyfer dillad di-angen, esgidiau, gemwaith, llyfrau, bric-a-brac, CDs, DVDs, eitemau trydanol bach, eitemau bwyd heb eu hagorwedi mewn mannau amrywiol o amgylch pentref neuaddau y Santes Fair a Ffriddoedd.

 

 


0 comments


Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio