Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

‘Pecynnau gwneud iâ ar gyfer Inuits

Busnes, Cymunedol, Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol
Loading Map....

Pryd
Date(s) - 17/10/2017
6:30 pm - 8:00 pm

Lleoliad
Co-works, Lefel 5, Pontio

Cynulleidfa


– Sut mae hyn a syniadau newydd newydd yn bopeth i’w wneud gyda ni’: Seminar Prifysgol CCU/ Prifysgol Bangor

Yn ôl Nikil Seth, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig “yr hyn y mae Cymru’n ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory“. Mae’n cyfeirio at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn y cyfarfod hwn, bydd Dr Kate Hamilton o’r Swyddfa Comisiynydd Cenedlaetha’r Dyfodol yn egluro’r Ddeddf a’r hyn y mae’n ei olygu i bobl Cymru yn awr ac i’r Dyfodol.

Fodd bynnag, dim ond man cychwyn yw Deddf. Mae Prifysgol Bangor yn edrych ar ffyrdd o ddefnyddio fframwaith Deddf Lles y Dyfodol o Ddyfarniadau Dyfodol mewn ffyrdd ymarferol a gweithio gyda mentrau cymunedol i wneud gwahaniaeth. Ymunwch â ni i ddarganfod beth sy’n digwydd a dewch yn barod i ymuno!

Digwyddiad am ddim ar agor i bawb.


0 comments


Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers