Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Y Lab Cynaliadwyedd@Bydoedd Cudd

Cymunedol, Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol

Pryd
Date(s) - 10/03/2018
10:00 am - 4:00 pm

Lleoliad
Adeilad Brambell, Prifysgol Bangor

Cynulleidfa


Bydd y Lab Cynaliadwyedd unwaith eto yn crwydro yn ystod Gŵyl Wyddoniaeth Bangor yn “Y Bydoedd Cudd“, digwyddiad mwyaf blaenllaw Gŵyl Wyddoniaeth Bangor gyda’n gweithgareddau “Cefnforoedd Plastig” mewn partneriaeth â myfyrwyr y Gwyddorau Eigion.

Yn ogystal â’n gweithgareddau, Mae merch yn cael ei synnu gan arbrawf gwyddonol :: A girl is amazed by a science experimentbydd y labordai’n llawn bwrlwm gyda gweithgareddau fel rhan o weithgareddau’r diwrnod gwyddoniaeth ymarferol.

Hefyd bydd yr acwaria ymchwil yn agored i’r cyhoedd a bydd ymwelwyr hefyd yn gallu cyffwrdd ag ymlusgiaid a chreaduriaid y môr a’u dal yn eu dwylo.

Byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu gan ein hamgueddfa hanes naturiol, gweithgareddau gwyddonol ac anifeiliaid byw.

Cynhelir y sioe gemeg ‘Flash Bang’ am 12yp a 1:30yp.

Meddai Stevie Scanlan o Goleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol y Brifysgol ac un o gyd-drefnwyr y digwyddiad:

Pan sefydlwyd Gŵyl Wyddoniaeth Bangor wyth mlynedd yn ôl ein nod oedd arddangos yr ymchwil wyddonol o safon ryngwladol a wneir yma ym Mangor. Rydym yn falch o fod yn ganolbwynt ym Mangor ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain, a chael gweithio gyda’n partneriaid a’n noddwyr i gynnig wythnos arall o weithgareddau llawn bwrlwm.”

Gŵyl Wyddoniaeth Bangor Science FestivalMae’r ŵyl yn rhedeg o 10-18 Mawrth 2018, ac yn croesawu pawb i archwilio a thrafod gwyddoniaeth drwy gyfrwng sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd ac arddangosiadau o’r digwyddiadau a gynhelir YN RHAD AC AM DDIM.

 

 


Mwy o wybodaeth:

Wefan Gŵyl Wyddoniaeth Bangor

ebostio’r trefnwyr


0 comments


Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company