Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Cofrestru Climathon 2018: Bangor

Cymunedol, Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol
Loading Map....

Pryd
Date(s) - 26/10/2018
9:00 am - 8:00 pm

Lleoliad
Pontio

Cynulleidfa


Annwyl bawb –  a chroeso i Climathon 2018

BYDDWCH YN ARLOESWR YR HINSAWDD – CLIMATHON

COFRESTRU AR GYFER BANGOR – climathon.climate-kic.org

Dyma’ch cyfle i gofrestru ar gyfer CLIMATHON 2018. Dim ond lle i 40 o bobl sydd gennym – felly’r cyntaf i’r felin yw hi.

Enw ein tîm ni yw ‘BANGOR. Mae ein her newid hinsawdd leol ni’n adlewyrchu’r hyn sy’n effeithio fwyaf ar ein bywydau yn y dref ac yng nghefn gwlad ac ar yr ecosystem yn gyffredinol. Mae’r heriau sy’n ein hwynebu’n amrywio o ansawdd yr aer, sut mae rheoli dŵr a gwastraff, cynhyrchu a defnyddio ynni adnewyddadwy, y tywydd eithafol sy’n ein heffeithio o dro i dro, ac ati.

Bydd y cyfranogwyr yn mynd i’r afael â’r her a osodwyd am 10 awr cyn cyflwyno eu syniadau o flaen rhanddeiliaid lleol perthnasol. Dewch i brofi sut mae gweithio drwy broses o ddylunio sy’n canolbwyntio ar bobl,  ‘Model Busnes Cynfas’, Gwasgfa fusnes cynfas’ a mwy ar y Daith Ddysgu: Taith Arloesi.

Dyma’n proses: Arsylwi problemau yn eu cyd-destun> dadansoddi syniadau> cysynoli> datblygu> gweithredu’r ateb. Gall y syniadau hyn ddatblygu yn atebion cynaliadwy go iawn a busnesau sy’n mynd i’r afael â heriau hinsawdd yn y ddinas ac yng nghefn gwlad.

Mae CLIMATHON yn ddigwyddiad hinsawdd 24-awr fyd-eang sy’n digwydd ar yr un pryd mewn 252 o ddinasoedd mawr, 71 o Wledydd ar 6 Cyfandir ledled y byd  er enghraifft – Alessandria, Berlin, Bologna, Helsinki, Hong Kong, Dinas Mecsico, Warsaw, Tehran, Washington DC.

Mae hwn yn ddigwyddiad byd-eang mawr: Taith Ddysgu: Taith Arloesi. Mae llawer i’w ddysgu a phlaned i’w hachub.

Dewch i ymuno â ni. Mynediad am ddim. Byddwn yn darparu bwyd a diod drwy gydol ein cyfnod o 10 awr. Dewch â gliniadur.

Croeso cynnes iawn i chi i gyd.

Chris Walker

Cyd-gadeirydd a Chyfarwyddwr

Tŷ Gwydr Green House


0 comments


Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio