Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Climathon 2018: Bangor

Cymunedol, Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol

Pryd
Date(s) - 26/10/2018
9:30 am - 7:00 pm

Lleoliad
Pontio

Cynulleidfa


Ymunwch â CLIMATHON BANGOR 2018

Un o 100 o ddigwyddiadau tebyg ar draws y byd

Dyddiad: 26ain Hydref 2018

Amser: 9.30 – 19.00 (galw heibio neu aros drwy’r dydd)

Ble: Pontio, Bangor

 

Ar gyfer pwy ma’ hwn? unigolion, myfyrwyr, grwpiau cymunedol, entrepreneuriaid, busnesau, arloeswyr, llunwyr polisi … .. unrhyw un / pawb sydd â diddordeb mewn gwneud rhywbeth ymarferol am newid yn yr hinsawdd.

Pam ddylech chi ystyried troi fyny? Y cwestiwn sy’n cael ei ofyn amla yw a ydi newid yn yr hinsawdd yn rhywbeth yr ydym yn ‘credu’ ynddo ai peidio. Y cwestiwn cywir i’w ofyn yw, a ydym yn deall yr hyn sy’n digwydd gyda’r hinsawdd a sut y bydd unrhyw newidiadau yn effeithio ar Ddinas Bangor a phobl Gwynedd, Ynys Môn a thu hwnt?

Os fyddai’n well gennych chi, fel ni,  geisio gwneud rhywbeth am y dyfodol yn hytrach nag anwybyddu’r ffeithiau neu deimlo’n ddi-werth, yna dyma’r digwyddiad i chi

 

Beth fydd yn digwydd ar y dydd?

Byddwn yn meddiannu Pontio o’r top i’r gwaelod gyda’n gweithgareddau:

Yn y ‘BLWCH GWYN’ ar yr ail lawr, bydd cyfle i brofi a chyfrannu at her ‘Newid yn yr hinsawdd mewn lluniau a geiriau’ a chydweithio ar greu ‘gosodiad’ gyda’r bardd Martin Daws.

 

Yn ‘Ystafell Gofyniad’ yr Undeb bydd ‘Slams Climathon’ yn digwydd. Bydd cyfres o sgyrsiau a sessiynnau trafod i’ch annog ac i ysgogi cwestiynnau.

Oes gennych chi bwnc? Hoffech chi gael slot Slam?

Ac ar y pumed llawr yn y Gofod Cydweithredol –

Her Climathon Dӧtïӧ.

Nid digwyddiad ar gyfer y gwan galon yw hwn! Mae gennym le i hyd at 60 o bobl yn unigolion neu yn gwethredu fel timau o bedwar/pedair neu bum i fynd ar daith farathon arloesol sy’n para rhwng 09.30 a 18.00.

Bydd gofyn i chi/chi a’ch tîm

  • ddewis problem sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd
  • weithio trwy broses wedi’i hwyluso i ddatblygu ateb ymarferol, hyfyw, dymunol a chynaliadwy,
  • cyflwyno’r syniad i banel o feirniaid.

 

Bydd gwobrau.

 

Beth fydd yn digwydd i’ch syniadau?

Os yw’r syniad yn ddigon da, cefnogir unigolion / timau i’w symud ymlaen gyda chymorth gan bartneriaid fel Dӧtïӧ, Cydweithio TŷGG, Syniadau Mawr Cymru, Busnes Cymru, B-Enterprising, Be The Spark

NEU, bydd eich syniadau’n cael eu huwch-lwytho i gronfa ddata Climathon.Climate-kic er mwyn i eraill fynd â nhw ymlaen

 

A hoffech chi fynd i mewn fel cyfranogwr neu fel tîm?

Cofrestrwch ar-lein o 1af Medi – Ymuno drwy Eventbrite

 

Ymrwymiadau personol: beth ydw i am wneud; beth ydw i am newid; pwy ydw i’n mynd i gydweithio â nhw, i ddod o hyd i atebion. Ydych chi’n barod i wneud hyn?

Ac i orffen, i’r rhai sy’n dal i sefyll:

‘Profiad gosododiad artistic Climathon’ yn y Blwch Gwyn -18.00 – 19.00. Bydd hwn yn gyfle i weld ochr greadigol y dydd, gweld y gosodiad a chlywed peth o’r barddoniaeth fydd wedi cael ei greu.

 

Beth am fwyd?

Bydd cyfle i brynu te, coffi a lluniaeth ysgafn Copa, Cegin, Gorad, Ffynnon neu Teras. Neu dewch â’ch pecyn bwyd eich hun. Mae’n caffis yn fodlon llenwi poteli dŵr am ddim.

Mwy o wybodaeth:

chrs.wlkr1@gmail.com

e.m.young@bangor.ac.uk

www.climathon.climate-kic.org


0 comments


Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio