Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Prosiectau UE

Rydym yn gweithio gyda nifer o prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (rhan o Lywodraeth Cymru) sy’n rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Kess2-200

KESS II (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth) Yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid busnesau allanol.

SEACAMS

SEACAMS 2 (Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors) Yn cynorthwyo’r sector arfordirol a morol i ehangu’n gynaliadwy drwy integreiddio cyfleoedd ymchwil a busnes.

Prosiectau blaenorol

ISD

ISD Yn fenter ledled Cymru sy’n helpu busnesau i helpu’u hunain. Trwy annog a chefnogi arloesedd trwy ddylunio, mae ISD yn ysgogi busnesau i sicrhau mantais gystadleuol yn fewnol ac, yn ei dro, i fod yn fwy cynaliadwy.

KESS

KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth) Yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid busnesau allanol.

SEACAMS

SEACAMS (Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors) Yn cynorthwyo’r sector arfordirol a morol i ehangu’n gynaliadwy drwy integreiddio cyfleoedd ymchwil a busnes.

CNYC :: WCBC

CNYC Yn helpu sefydliadau i gynllunio atebion o ran newid ymddygiad. Gallant arwain at gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd. Mae ein tîm amlddisgyblaethol yn gweithio ar draws y sector masnachol ac yn cynnwys cyrff cyhoeddus a pholisi.

Rhwydwaith WISE Network

Rhwydwaith WISE II Yn darparu cyfle unigryw i fusnesau weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe i geisio mewnblannu cynaliadwyedd yng nghalon busnesau drwy’r cyfleusterau a’r arbenigedd sydd ar gael oddi fewn i ddiwydiant a sefydliadau academaidd Cymreig.

Rhwydwaith WISE Network

Rhwydwaith WISE Yn darparu cyfle unigryw i fusnesau weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe i geisio mewnblannu cynaliadwyedd yng nghalon busnesau drwy’r cyfleusterau a’r arbenigedd sydd ar gael oddi fewn i ddiwydiant a sefydliadau academaidd Cymreig.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio