Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Cwmnïau gyda’r MarcSiarter

Ein MarcSiarter Busnes Cynaliadwy : : Our Sustainable Business CharterMark

Mae’r cwmnïau canlynol wedi gweithio gyda’r Lab Cynaliadwyedd  i wella eu llwyddiant masnachol drwy adolygu eu cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol. Mae bob un wedi cwblhau o leiaf dwy welliant yn ymwneud a’u rheolaeth o faterion amgylcheddol a chyfle cyfartal. Maent yn gymwys i arddangos ein MarcSiarter uchel ei barch “Gweithio tuag at ddyfodol cynaliadwy” ar eu deunyddiau marchnata, sy’n dangos eu hymrwymiad busnes i arferion cynaliadwy:

 • Marine Energy Wales (SEACAMS2, Rhagfyr 2017)
 • Tocardo (SEACAMS2, Rhagfyr 2017)
 • Wave Hub (SEACAMS2, Rhagfyr 2017)
 • Tidal Lagoon Power ltd. (SEACAMS2, Awst 2017)
 • SeeKat Marine Charters (SEACAMS, Mehefin 2015)
 • Bach Ventures Ltd (SEACAMS, Mehefin 2015)
 • Amber Environmental Consultancy Ltd (WISE Rhwydwaith, Mehefin 2015)
 • Gray’s Waste (WISE Rhwydwaith, Mehefin 2015)
 • Wacapol (WISE Rhwydwaith, Mehefin 2015)
 • Menter Môn (Rhwydwaith WISE, Mehefin 2015)
 • Gwinllan a Pherllan Pant Du (Rhwydwaith WISE, Mai 2015)
 • Canolfan Beaumaris Leisure Centre (Rhwydwaith WISE, Mai 2015)
 • Caffi Melyn (Rhwydwaith WISE, Mai 2015)
 • Popty Cae Groes (Rhwydwaith WISE, Mai 2015)
 • Antur Waunfawr (CNYC, Mai 2015)
 • Dimensions Health Food Store (CNYC, Mai 2015)
 • Menter Môn (SEACAMS, Mai 2015)
 • Aberdaron Holidays (Rhwydwaith WISE, Mai 2015)
 • Cartrefi Conwy (Rhwydwaith WISE, Ebrill 2015)
 • DTM Technologies (SEACAMS, Ebrill 2015)
 • Eco2 (SEACAMS, Ebrill 2015)
 • Menai Bridge Community Heritage Trust (SEACAMS, Ebrill 2015)
 • National Grid (SEACAMS, Ebrill 2015)
 • Quarry Battery Company (SEACAMS, Mawrth 2015)
 • Padarn Adventures (Rhwydwaith WISE, Mawrth 2015)
 • OpenHydro (SEACAMS, Mawrth 2015)
 • Mark Ellis, Saer (CNYC, Mawrth 2015)
 • Transition Bro Gwaun (SEACAMS, Chwefror 2015)
 • Llanelli Sand Dredging Ltd (SEACAMS, Chwefror 2015)
 • Marine Energy Pembrokeshire (SEACAMS, Chwefror 2015)
 • Jellagen Pty Ltd (SEACAMS, Chwefror 2015)
 • Afan Valley Angling Club (SEACAMS, Chwefror 2015)
 • Aquatic Survey & Monitoring Ltd (ASML) (SEACAMS, Ionawr 2015)
 • Coastal Assessment, Liaison and Monitoring (SEACAMS, Ionawr 2015)


Diweddarwyd y tudalen 19.01.18

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company