Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Newyddion – Y Lab Cynaliadwyedd
2.2.15
Prifysgol Bangor y diweddaraf i dalu ‘Cyflog Byw’

February 2, 2015 No Comments

Bangor yw’r sefydliad mawr diweddaraf Cymreig i ymrwymo i fod yn gyflogwr Cyflog Byw

Darllenwch Mwy

19.1.15
Bangor yn y 10% uchaf o Brifysgolion Gwyrddaf y Byd

January 19, 2015 No Comments

Bangor yn parhau i gynnal ei safle fel arweinydd cynaliadwyedd

Darllenwch Mwy

11.7.14
Fforwm Cynaliadwyedd: Y Brifysgol a garem

July 11, 2014 No Comments

Cynhaliodd y tîm cynaliadwyedd gyfarfod arbennig o’r fforwm cynaliadwyedd gyda Mike Palmer (Swyddfa Archwilio Cymru) ar y Bil Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllenwch Mwy

22.5.14
Pŵer Gwyrdd i bobl Conwy

June 11, 2014 No Comments

Mae Cartrefi Conwy wedi uno gyda Phrifysgol Bangor er mwyn mynd i’r afael â materion tlodi tanwydd a chostau cynyddol ynni eu tenantiaid.

Darllenwch Mwy

8.5.14
Datblygu Eco-Amgueddfa cyntaf Cymru ym Mhen Llŷn

June 11, 2014 No Comments

Mae’r Tîm Busnes Cynaliadwy a Phrifysgol Bangor yn falch iawn o fod yn rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth sydd newydd ddechrau ar y cyd gydag Oriel Plas Glyn-y-Weddw.

Darllenwch Mwy

19.2.14
Bangor yn ddod i’r brig yng Nghymru yn Wobrau Gynghrair Werdd

February 20, 2014 No Comments

Ddoe derbyniodd Prifysgol Bangor ddwy wobr gan Pobl & Planed am ei hymrwymiad i gynaliadwyedd a moeseg yn y Seremoni Raddio gynhaliwyd ym Manceinion ddoe.

Darllenwch Mwy

1.2.14
Bangor yn cyrraedd yr 20 uchaf yn nhabl cynghrair Prifysgolion Gwyrdd y byd

February 11, 2014 No Comments

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi ennill safle 19 i’r brifysgol mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

Darllenwch Mwy

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company