Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Astudiaeth Achos Prosiect

Themâu Trawsbynciol ISPP

November 14, 2018 No Comments

gan Gwen Holland, Swyddog TT, Y Lab Cynaliadwyedd

Darllenwch MwyY Gymraeg yn golygu busnes
Meithrinfa Ffalabalam

January 4, 2015 No Comments

Menna Jones yn siarad am yr iaith Gymraeg yn y feithrinfa (Cymraeg rhygl)


Egwyddorion newid ymddygiad a datblygiad cynaliadwy yn cynorthwyo busnesau serennu
Delphius

January 4, 2015 No Comments

Mae Delphius, cwmni hyfforddi a mentora, wedi gweithio gyda Thîm Cynaliadwy Busnes a’r Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru i roi egwyddorion newid ymddygiad a niwro-seicoleg wrth wraidd ei waith arwain a mentora.

Mae Janet Hamilton-Wilks, Perchennog, wedi ddefnyddio BrawfIechyd Cynaliadwy Busnes ac i fynychu gweithdy CNYC am ddim i adnabod meysydd i adeiladu a chryfhau ei busnes. Roedd hyn yn arwain at ysgrifennu polisïau allweddol. Trwy ddefnyddio fframwaith cynaliadwyedd busnes mae Delphius wedi diffinio ei brand. Trwy adnabod y gweithgareddau busnes sydd yn cyfrannu yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd mae Janet wedi adnabod hefyd yr agweddau sydd yn creu’r gwahaniaeth rhwng ei busnes hi a rhai eraill.

Y ffaith ei bod hi wedi gallu teilwra Polisi Amgylcheddol at ei busnes wedi helpu Janet i wybod bod Delphius yn cyfrannu yn wirioneddol at wella effaith ar yr amgylchedd ac nid mond yn ticio bocs. Mae Delphius hefyd wedi ymrwymo at yr iaith Gymraeg. I Delphius mae hi yn i’ wneud synnwyr busnes i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn weledol ar gyhoeddiadau ac adnoddau marchnata, ac i hybu gweithwyr i siarad yn y Gymraeg.


Adnabod cryfderau marchnata drwy ddefnyddio’r BrawfIechyd Cynaliadwy Busnes
Marchnad Ogwen

January 4, 2015 No Comments

Mae Marchnad Ogwen yn gymaint mwy na marchnad ffermwr arferol, gan ddarparu bwydydd a chrefftau lleol sydd yn adlewyrchu etifeddiaeth ieithyddol, gelfyddydol ac amaethyddol Nant Ogwen.

Fel rhan o brosiect i gynyddu nifer yr ymwelwyr ac eangu amrywiaeth y cynnyrch, fe wnaeth Canolfan Newid Ymddygiad Cymru ddefnyddio PrawfIechyd Cynaliadwy Busnes i helpu adnabod cryfderau marchnata’r Farchnad.

Daeth i’r amlwg yn fuan bod defnyddio a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn cyfrannu at lawer o effeithiau cadarnhaol y Farchnad.

Mae’r farchnad ddwyieithog yn atynnu gwerthwyr lleol, sydd yn lleihau’r tueddiad i werthu cynnyrch o bell ac felly yn lleihau effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd. Mae hi hefyd yn cynyddu gwerth y farchnad fel lleoliad i ddod â’r gymuned Saesneg a Chymraeg at ei gilydd. Mae hyn yn atynnu niferoedd uchel o gwsmeriaid lleol iawn ac felly yn creu effaith economaidd uchel ar y gymuned leol. Ers symud i’w cartref newydd, Neuadd Ogwen, mae’r Farchnad yn mynd o nerth i nerth.

Am ragor o wybodaeth, ymweld at http://www.marchnadogwen.co.uk

Rhai o'r stondinau :: Two of the stalls


Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers