Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

2.3.18
Carnifal anarferol yn dod i Fangor

Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Jo Stroud

Yn dilyn llwyddiant yr Wythnos Cynaliadwyedd yn Ebrill 2017, mae’r Labordy Cynaliadwyedd yn ddiweddar wedi cydlynu Carnifal Cynaliadwyedd cyntaf erioed Bangor a hynny mewn partneriaeth â dros ddwsin o dimau ar draws y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.   Cynhaliwyd y Carnifal o 1 Chwefror tan 1 Mawrth a chafodd gryn sylw ar galendrau amrywiol y Brifysgol o ddigwyddiadau i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol ar y gwahanol gampysau.

Meddai Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd y Brifysgol:

Roeddem eisiau rhoi amlygrwydd i’r ystod o ddigwyddiadau cysylltiedig â chynaliadwyedd a gynhelir mewn mis arferol ym Mhrifysgol Bangor, felly fe wnaethom gynnal sbloet o fis cyfan o ddigwyddiadau cyffredin!”

Pam #Carnifal?

Mae tîm y Labordy Cynaliadwyedd yn cydlynu ymchwil a datblygiad Bangor ar ei thaith i ddod Y Brifysgol Gynaliadwy.   Trwy ei waith, mae’r tîm wedi darganfod bod pobl yn ansicr weithiau beth yn union mae cynaliadwyedd yn ei olygu iddynt hwy, ac yn ei ddeall yng nghyd-destun pwnc neilltuol megis ailgylchu, effeithlonrwydd ynni neu faterion ariannol.   Er mwyn codi ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd, ehangu dealltwriaeth o daith gymhleth y Brifysgol, a chael tipyn o hwyl, meddyliodd y tîm am y syniad o ddod â dros 100 o ddigwyddiadau’n ymwneud â chynaliadwyedd at ei gilydd dan faner y Carnifal Cynaliadwyedd.

Aeth Jo Stroud, Cydlynydd y Carnifal, ymlaen i egluro:

Mae’r Carnifal wedi bod yn ffordd lawn hwyl o ddangos i bobl bwysigrwydd cynaliadwyedd drwy roi amlygrwydd i’r amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau rhyfeddol a gynhelir gan Brifysgol Bangor bob mis – o lanhau traethau ac adfer gwlyptiroedd i ysgrifennu CV’s a dosbarthiadau meistr mewn arweinyddiaeth, ac o nosweithiau ffilm a sioeau theatr i sesiynau ffitrwydd ac ymwybyddiaeth ofalgar.   Mae wedi bod yn llwyddiant mawr ac edrychwn ymlaen at y flwyddyn nesaf!”

I gael gwybod mwy

Edrychwch ar #Carnifal ar Facebook a Twitter i gael gwybod mwy beth ddigwyddodd yn ystod y mis, ewch i’n gwe-dudalen Carnifal i weld rhestrau’r digwyddiadau, calendr a phoster [linc], neu cysylltwch â Jo i gael gwybod mwy neu gymryd rhan y flwyddyn nesaf.


Trefnwyd Carnifal gan y Labordy Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â:

Academi, Bar Uno, Campws Byw, Canolfan Feddygol Bodnant, Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, Gardd Fotaneg Treborth, Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau, KESS2, Pontio, Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol, Undeb Myfyrwyr Bangor.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency