Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

4.12.15
Y Lab Cynaliadwyedd yn fuddugol yng Ngwobr Effaith Orau

Newyddion - busnes, Newyddion - ymgynghoriaeth, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - prosiectau, Newyddion - ymchwil, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - hyfforddiant, Newyddion - prifysgol

gan Einir Young


Rydym yn falch o gyhoeddi fod Dr Einir Young a Gwenan Griffith, Y Lab Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor, yn fuddugol yng Ngwobr Effaith Ddiwylliannol a Chymdeithasol Orau Prifysgol Bangor 2015. Cynhaliwyd y noson wobrwyo neithiwr yn Theatr Bryn Terfel, yn Adeilad Pontio – canolfan Arloesi newydd Prifysgol Bangor.

Cerdyn Post Ecoamgueddfa Post Card

Cerdyn post Ecoamgueddfa

#Ecoamgueddfa: Yr Amgueddfa heb walia’

Ym Mhen Llŷn, ym mis Ebrill 2014, sefydlwyd #Ecoamgueddfa, yr ecoamgueddfa gyntaf erioed yng Nghymru a’r gyntaf yn y byd i fod yn gwbl ddigidol. Daeth hyn i fod drwy bartneriaeth rhwng Y Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor a saith safle treftadaeth ym Mhen Llŷn.

Prif nod y fenter hon yw i yrru busnesau twristiaeth yn y rhanbarth yn ystod y tymor ysgwydd. Rydym yn disgwyl (ar sail amcangyfri ceidwadol) y byddwn yn cynyddu refeniw o £2 filiwn i’r economi drwy dwristiaeth ddiwylliannol.

Digidol

Er mwyn cyflawni hyn nododd partneriaid yr #Ecoamgueddfa bod angen cydlynu a chyd-farchnata’r ‘cynnig’ i ymwelwyr i Ben Llŷn. Cafodd pecyn marchnata digidol ei ddatblygu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gydag ‘apps’ a gwefannau wedi eu creu ar gyfer y farchnad yng Ngymru a marchnadoedd Ewropeaidd a bydeang. Yn y cyfnod cymharol fyr ers sefydlu’r fenter mae cynulleidfa fyd-eang yr #Ecoamgueddfa wedi cyrraedd oddetu 150,000.

Ein Tim :: Our TeamGwireddwyd y canlyniadau rhagorol yma drwy gyfuniad o becynnau hyfforddi ar gyfer y partneriaid, eu gwirfoddolwyr a thywysyddion, ochr yn ochr â datblygu brand sydd wedi cael ei gyflwyno ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter, YouTube a Instagram. Yn ogystal, crëwyd calendr o ddigwyddiadau cysylltiedig ar gyfer y safleoedd ac ar gyfer y sector twristiaeth ehangach ym Mhen Llŷn. Arweiniodd hyn at sefydlu’r Ŵyl #Ecoamgueddfa gyntaf a gynhaliwyd dros naw niwrnod ym Mehefin 2015.

Partneriaeth llewyrchus

Partneriaeth Drosglwyddo Gwybodaeth lwyddiannus rhwng y safleoedd a’r Lab Cynaliadwyedd oedd y sbardun cychwynnol ond mae’r cydweithio agos rhwng y safleoedd a’r Brifysgol yn parhau. Hyd yma, mae ’r project wedi arwain at roi Cymru ar y blaen ac mae’n parhau i fod o fudd uniongyrchol i ddatblygu sgiliau ac economi wledig Gogledd Cymru.

Partneriaid Allanol:


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company