Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Ein gwobrau a thystysgrifau

Dyma rai o’n llwyddiannau diweddar:

  • Tachwedd 2017: llwyddwyd i gael Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf am y bumed tro yn y People and Planet University League
  • Awst 2017: ni oedd un o’r prifysgolion cyntaf yn y Deyrnas Unedig a lwyddodd i gael i gael tystysgrif ISO 14001:2015 y Safon Rheoli Amgylcheddol.
  • Gorffennaf 2017: ennillodd Undeb y Myfyrwyr Gwobr Rhagoriaeth Effaith Werdd yr NUS
  • Ionawr 2017: gosodwyd Bangor ymhlith y 3% uchaf o brifysgolion gwyrddaf y byd yn yr UI Green Metric

  • Rhagfyr 2016: cafodd yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth wobr Athena SWAN
  • Tachwedd 2016: rydym wedi derbyn plac o gydnabyddiaeth am ein cyfraniadau at y Datblygiad Diwydiannol Sefydliad y Cenhedloedd Unedig (UNIDO) dros y 50 mlynedd diwethaf
  • Tachwedd 2016: ni oedd ennillwyr y wobr gyntaf yn y gwobrau Cynnal Cymru yn y categori “Sefydliad Cynaliadwy AU/AB”
  • Tachwedd 2016: ni oedd ennillwyr y wobr gyntaf yn y categori “Phrosiect Adnoddau Gorau gan Reolaeth Cyfleusterau” yn seremoni Wobrwyo CIWM
  • Tachwedd 2016: ni oedd ennillwyr y wobr “Cymeradwyaeth Uchel” yn y categori “Cyfleusterau a Gwasanaethau” yng Ngwobrau Green Gown
  • Hydref 2016: cyflwynwyd cais yr un mewn dau gategori ar gyfer Gwobrau CIWM. Rydym wedi llwyddo cyrraedd y rownd derfynol gyda’r ddau gais– “Prosiect Ailddefnydd ac Atal Gwastraff Gorau” a “Phrosiect Adnoddau Gorau gan Reolwyr Cyfleusterau”
  • Medi 2016: rydym wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau Cynnal Cymru yn y categori “Sefydliad Cynaliadwy AU/AB”
  • Medi 2016: Bangor yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru ac yn wir yn y DU i gyflawni Lefel 5 fersiwn newydd 2016 o Safon y Ddraig Werdd ar gyfer Rheolaeth Amgylcheddol
  • Gorffennaf 2016: Cyrhaeddodd pob un o’n pedwar cais y rhestr fer yn rownd derfynol y Gwobrau Green Gown ac fe’n gwahoddwyd i gyflwyno ceisiadau manylach ar gyfer y cam nesaf
  • Gorffennaf 2016: ennillodd Undeb y Myfyrwyr dair gwobr Effaith Gwyrdd y NUS: y Wobr Aur, Gwobr Undeb y Flwyddyn (anfasnachol) a’r Wobr Arbennig am y project Partneriaeth Myfyrwyr Bangor-Makerere “Menter myfyrwyr ar y cyd i hyrwyddo datblygu cynaliadwy trwy rannu dysgu ar draws cyfandiroedd”
  • Mai 2016: ennillodd yr Ysgol Seicoleg Wwobr Efydd Athena Swan ar gyfer adrannau
  • Ebrill 2016: Prifysgol Bangor oedd yn fuddugol yn y categori ‘Cyflogwr y Flwyddyn’ (sector gyhoeddus) yng ngwobrau ‘Womenspire’ Chwarae Teg
  • Ionawr 2016: gosodwyd Bangor ymhlith y 5% uchaf o brifysgolion gwyrddaf y byd yn yr UI Green Metric

  • Ennillodd Y Lab Cynaliadwyedd y wobr Effaith Ddiwylliannol a Chymdeithasol Orau ym Mhrifysgol Bangor
  • llwyddwyd yn yr Archwiliad Safonol Rheoli Amgylcheddol 14001 ISO blynyddol
  • llwyddwyd i gadw tystysgrif lefel 5 o Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
  • ennillodd Undeb y Myfyrwyr Gwobr Rhagoriaeth Effaith Werdd yr NUS; roedd hefyd yn un o’r pum Undeb y Myfyrwyr a gafodd y sgôr uchaf yn genedlaethol am y project Partneriaeth Gymunedol Caru Bangor
  • llwyddwyd i gadw gwobr efydd Athena SWAN y brifysgol am dair blynedd arall
  • ennillodd yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Efydd Athena Swan am yr Adran
  • ennillwyd tystysgrif y Fairtrade Foundation am ddwy flynedd arall fel Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr Masnach Deg
  • gosodwyd ni ymhlith y 10% uchaf o brifysgolion gwyrddaf y byd yn yr UI Green Metric
  • llwyddom i gael marciau llawn am ein system rheoli amgylcheddol ac archwilio yn y People and Planet University League

  • ennillodd Undeb y Myfyrwyr Gwobr Effaith Gwyrdd Undeb y flwyddyn gan yr NUS (anfasnachol) a’r Wobr Aur
  • llwyddwyd i gadw tystysgrif lefel 5 o Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd am y drydedd flwyddyn yn olynol
  • llwyddwyd i gael tystysgrif ISO 14001 y Safon Rheoli Amgylcheddol, sy’n ddilys tan 2017

  • ennillodd Undeb y Myfyrwyr Gwobr Rhagoriaeth Effaith Werdd yr NUS am ein cynllun Beiciau Bangor
  • llwyddwyd i gadw tystysgrif lefel 5 o Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd am yr ail flwyddyn yn olynol
  • ennillwyd tystysgrif y Fairtrade Foundation am ddwy flynedd arall fel Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr Masnach Deg
  • llwyddwyd i gael Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf am y pedwerydd tro a’r Gorau yng Nghymru am yr ail waith yn y People and Planet University League

  • ennillodd Undeb y Myfyrwyr Gwobr Effaith Gwyrdd Undeb y Flwyddyn (anfasnachol) gan yr NUS
  • llwyddwyd i gael tystysgrif lefel 5 o Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd, y lefel uchaf posibl
  • ennillwyd gwobr efydd Athena SWAN y brifysgol a oedd yn ddilys am dair blynedd
  • llwyddwyd i gael Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf am y drydedd waith a’r Gorau yng Nghymru am y tro cyntaf yn y People and Planet University League

  • ennillodd Undeb y Myfyrwyr y wobr ‘Most Improved Union’ gan y Co-op a gwobr ‘Communications Challenge’ gan ‘The Ecologist’
  • llwyddwyd i gael tystysgrif lefel 4 o Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd
  • llwyddwyd i adnewyddu tystysgrif y Fairtrade Foundation am ddwy flynedd arall fel Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr Masnach Deg
  • llwyddwyd i gael Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf am yr ail waith yn y People and Planet University League


I gael rhagor o wybodaeth am ein llwyddiannau diweddar eraill, ewch i’n tudalennau newyddion cynaliadwyedd a phroffil y Brifysgol.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company