Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Amdanom

Mae’r dyfodol yn cychwyn yma, heddiw…

Y Lab Cynaliadwyedd yw canolbwynt proffil uchel cynaliadwyedd Prifysgol Bangor. Mae’n rhan o Wasanaethau Corfforaethol y Brifysgol ochr yn ochr â’r timau Cynllunio, Llywodraethu ac Adnoddau Dynol, sy’n adlewyrchu pwysigrwydd cynaliadwyedd o ran cynllunio strategol, busnes, materion cydymffurfio, datblygu polisi, gweithrediad a phartneriaethau. Mae’r Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol sydd hefyd yn dal swydd Ysgrifennydd y Brifysgol. Y Lab Cynaliadwyedd sy’n gyfrifol am gyd-lynu Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws.

Mae’r Lab Cynaliadwyedd yn anelu at:

  • Fabwysiadu a hyrwyddo’r pum ffordd o weithio er mwyn cyflawni nodau llesiant Cymru a Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig
  • Sicrhau’r safonau perfformiad amgylcheddol uchaf (cynnal ein achrediad ISO14001)
  • Gyfrannu at gwricwlwm sy’n adlewyrchu ymroddiad y Brifysgol i ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang
  • Hyrwyddo cynaliadwyedd mewn gweithgareddau ymchwil, busnes a menter
  • Hyrwyddo ethos o ‘Gymraeg i bawb’ a normaleiddio’r profiad o fyw mewn amgylchedd amlieithog
  • Hyrwyddo adrodd integredig er mwyn cyfathrebu llwyddiant
  • Cyd-weithio gyda Phrifysgolion eraill Cymru i wireddu RCE-Cymru

Diogelu Data

Ni fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch heb eich caniatad; os bydd angen byddwn yn tynu eich sylw at hynny.

Bydd unrhyw wybodaeth yn cael ei gasglu â’i gadw yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company