Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Am Cynaliadwyedd@Bangor

Mae Cynaliadwyedd@Bangor yn rhaglen barhaus o welliannau i’r ffordd yr ydym yn gynaliadwy.  Mae Prifysgol Bangor wedi gwneud y penderfyniad dewr i ddod yn adnabyddus yn fyd-eang fel y Brifysgol Gynaliadwy. Yn wir, mae llawer o’r hyn yr ydym yn ei wneud ym Mhrifysgol Bangor wedi’i seilio ar ein dymuniad i Ddod â Chynaliadwyedd yn Fyw, boed drwy ein haddysgu, ymchwil neu ymgysylltu cyhoeddus.

Canolbwynt datblygiad cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor yw’r Lab Cynaliadwyedd. Datblygwyd PrifBlaned fel strwythur unigryw sy’n ein helpu i ddeall a rheoli datblygiad cynaliadwy’r Brifysgol mewn strwythur cynaliadwy cyfarwydd: Pobl, Planed a Ffyniant.

Yr Athro John Hughes :: Prof John Hughes

Yr Athro John Hughes

Mae Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John Hughes yn gefnogol iawn o waith Y Lab Cynaliadwyedd i ymgorffori Cynaliadwyedd@Bangor ar draws y campws a thu hwnt mewn addysgu, ymchwil ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Dywedodd:

“Ym Mhrifysgol Bangor, mae cynaliadwyedd yn rhan o bopeth a wnawn. Dyma’r ffordd a’r rheswm pam rydym yn gweithredu.”

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company