Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

8.5.17
Bwrlwm yn ystod Wythnos Gynaliadwyedd gyntaf Bangor

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Cynhaliwyd Wythnos Gynaliadwyedd ym Mangor yr wythnos diwethaf. Hon oedd y gyntaf i’r Brifysgol ei threfnu ac fe gafwyd ystod eang o weithgareddau ar i fyfyrwyr, staff, aelodau’r gymuned a busnesau lleol gan gynnwys helfa drysor, bŵths lluniau, gweithdai, gweithgareddau crefft, arddangosfeydd, seminars, a chystadlaethau.  Roeddent i gyd yn ymwneud â chynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac economaidd ac fe gawsom ein hatgoffa mai drwy gyd-weithio a chyd-drafod  yw’r ffordd orau i ddatblygu syniadau ar gyfer cyrraedd ein nod o fod  yn ‘Y Brifysgol Gynaliadwy’.

Meddai Dr. Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor, ac arweinydd Y Lab Cynaliadwyedd:

Cefais fy nghalonogi’n fawr gan y trafodaethau ac mae’n wirioneddol wych gweld sut mae ystyried cynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r dyfodol yn prysur ennill ei blwy’ drwy bob agwedd o waith a bywyd yn y Brifysgol. Cafwyd sesiwn arbennig a ddatguddiodd unwaith eto pa mor berthnasol yw ymchwil gan y Brifysgol i bob un o nodau llesiant Cymru a pha mor bwysig yw hi i sicrhau fod yr ymchwil hwn yn gweld golau ddydd er lles lleol a byd-eang. Byddwn yn cyd-weithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i drafod hyn ymhellach.

Nid Cymru’n unig oedd ein ffocws. Cafwyd sesiwn ddifyr iawn yng nghwmni criw o’n myfyrwyr rhyngwladol yn trafod ‘Cynaliadwyedd ar draws Cyfandiroedd’. Cawsom ein hysbrydoli o weld tystiolaeth fod Prifysgol Bangor yn cael dylanwad uniongyrchol mewn prifysgolion yn Uganda a Nigeria.

Fy ngobaith yw y bydd gweithgareddau’r wythnos hon yn sbarduno mwy o ddiddordeb yng ngwaith Y Lab Cynaliadwyedd o bob cyfeiriad.”

Trefnwyd y digwyddiad gan Y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â nifer o adrannau’r Brifysgol. Mae’r adrannau yma yn cynnwys Undeb Bangor, Gwasanaeth Llyfrgelloedd, Adnoddau Dynol, Gardd Fotaneg Treborth, yr Ysgol Ddoethuriaeth, Y Swyddfa Ymchwil a Menter a’r Ganolfan Addysg Ryngwladol.

Am ragor o wybodaeth, ac i fod yn rhan o’n gweithgareddau a digwyddiadau ‘Cynaliadwyedd’ ac i gyfrannu syniadau ar gyfer Wythnos Gynaliadwyedd y flwyddyn nesaf cysylltwch â Mair yn Y Lab Cynaliadwyedd.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers