Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

8.5.17
Bwrlwm yn ystod Wythnos Gynaliadwyedd gyntaf Bangor

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Cynhaliwyd Wythnos Gynaliadwyedd ym Mangor yr wythnos diwethaf. Hon oedd y gyntaf i’r Brifysgol ei threfnu ac fe gafwyd ystod eang o weithgareddau ar i fyfyrwyr, staff, aelodau’r gymuned a busnesau lleol gan gynnwys helfa drysor, bŵths lluniau, gweithdai, gweithgareddau crefft, arddangosfeydd, seminars, a chystadlaethau.  Roeddent i gyd yn ymwneud â chynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac economaidd ac fe gawsom ein hatgoffa mai drwy gyd-weithio a chyd-drafod  yw’r ffordd orau i ddatblygu syniadau ar gyfer cyrraedd ein nod o fod  yn ‘Y Brifysgol Gynaliadwy’.

Meddai Dr. Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor, ac arweinydd Y Lab Cynaliadwyedd:

Cefais fy nghalonogi’n fawr gan y trafodaethau ac mae’n wirioneddol wych gweld sut mae ystyried cynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r dyfodol yn prysur ennill ei blwy’ drwy bob agwedd o waith a bywyd yn y Brifysgol. Cafwyd sesiwn arbennig a ddatguddiodd unwaith eto pa mor berthnasol yw ymchwil gan y Brifysgol i bob un o nodau llesiant Cymru a pha mor bwysig yw hi i sicrhau fod yr ymchwil hwn yn gweld golau ddydd er lles lleol a byd-eang. Byddwn yn cyd-weithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i drafod hyn ymhellach.

Nid Cymru’n unig oedd ein ffocws. Cafwyd sesiwn ddifyr iawn yng nghwmni criw o’n myfyrwyr rhyngwladol yn trafod ‘Cynaliadwyedd ar draws Cyfandiroedd’. Cawsom ein hysbrydoli o weld tystiolaeth fod Prifysgol Bangor yn cael dylanwad uniongyrchol mewn prifysgolion yn Uganda a Nigeria.

Fy ngobaith yw y bydd gweithgareddau’r wythnos hon yn sbarduno mwy o ddiddordeb yng ngwaith Y Lab Cynaliadwyedd o bob cyfeiriad.”

Trefnwyd y digwyddiad gan Y Lab Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â nifer o adrannau’r Brifysgol. Mae’r adrannau yma yn cynnwys Undeb Bangor, Gwasanaeth Llyfrgelloedd, Adnoddau Dynol, Gardd Fotaneg Treborth, yr Ysgol Ddoethuriaeth, Y Swyddfa Ymchwil a Menter a’r Ganolfan Addysg Ryngwladol.

Am ragor o wybodaeth, ac i fod yn rhan o’n gweithgareddau a digwyddiadau ‘Cynaliadwyedd’ ac i gyfrannu syniadau ar gyfer Wythnos Gynaliadwyedd y flwyddyn nesaf cysylltwch â Mair yn Y Lab Cynaliadwyedd.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers