Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

7.12.16
Cofio gwaith a llwyddiannau Dr Rhydian Fôn James

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - ymgynghoriaeth, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - prosiectau, Newyddion - ymchwil, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - hyfforddiant, Newyddion - prifysgol

Roedd Rhydian yn academydd talentog oedd yn arbenigo ar economeg gwyrdd, ac yn aelod gwerthfawr o dîm y Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor.  Yn fwy na dim, roedd Rhydian yn frwdfrydig dros gefnogi a helpu eraill, enwedig drwy ei waith ymgyrchu ar gyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol.  Yn drist iawn, dirywiodd iechyd Rhydian yn 2015 a bu farw ar Ionawr y 12fed 2016.  Ers hynny mae’r Lab Cynaliadwyedd wedi bod yn gweithio gyda theulu Rhydian er mwyn creu adran bwrpasol i’n gwefan i ddathlu bywyd a llwyddiannau Rhydian, a sicrhau gall bawb gael mynediad at gyhoeddiadau Rhydian.

Gŵr ifanc athrylithgar, academydd craff oedd Rhydian, gyda meddwl miniog a phersonoliaeth hoffus sydd wedi gadael bwlch anferth ar ei ôl.  Ein gobaith fel tîm yw y bydd y wefan hon er cof am Rhydian yn tyfu’n lleoliad digidol ar gyfer hyrwyddo gwell dealltwriaeth o anghenion pobl sy’n byw gydag anableddau gweledig a chudd ac yn peri i ni gyd gydymdeimlo a mynnu fod pawb yn cael eu trin yn deg ac yn cael y cyfle i fyw eu bywyd hyd eithaf eu gallu.”

Dr. Einir Young, Pennaeth Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor

Cronfa Rhydian Fôn James

Derbyniodd Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru gefnogaeth anhygoel fel rhan o deyrngedau er cof am Rhydian sydd wedi eu galluogi i sefydlu Cronfa Rhydian Fôn James.  Nod y gronfa yw cefnogi pobl ddall neu sy’n gweld yn rhannol yng Ngogledd Cymru i astudio ymhellach neu gael eu cyflogi drwy ariannu neu gyfrannu tuag at gost offer, hyfforddiant ac asesiadau arbenigol.  Rydym yn falch iawn o fod dau o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi derbyn cefnogaeth drwy Gronfa Rhydian Fôn James eisoes.

Mae rhagor o wybodaeth am y Gronfa Grant, gan gynnwys meini prawf ar gyfer bod yn gymwys i dderbyn cymorth a ffurflen gais ar wefan Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru neu gallwch ffonio 01248 353604.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers