Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

4.11.16
Gwobr gyntaf i Fangor yng Ngwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau CIWM

Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Lizzy Basterfield, Rebecca Colley-Jones, Deirdre McIntyre ac Einir Young yn derbyn y wobr

Mae Prifysgol Bangor ymysg y sêr yng Ngwobrau Cynaliadwyedd ac Adnoddau clodfawr y Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Gwastraff (SSRhG) am yr ymgyrch #CaruNeuaddau drwy ennill  y wobr gyntaf yn y categori ‘Prosiect Adnoddau Gorau gan rai sy’n Rheoli Cyfleusterau’.  Wrth siarad ar ran y tîm buddugol, dywedodd Deirdre McIntyre, Rheolwr Bywyd Preswyl yn Neuaddau Myfyrwyr:

Gwobr gyntaf CIWM first prizeRydw i wrth fy modd derbyn anrhydedd o’r fath gan CIWM, sydd mor uchel eu parch. Mae’r wobr yn destament i weledigaeth, egni a gwaith caled y timau Bywyd Preswyl a’r Lab Cynaliadwyedd. Rydym hefyd yn ffodus bod gennym fyfyrwyr blaengar a brwdfrydig yn bartneriaid yn y prosiect hwn, a hynny drwy raglen Campws Byw. Mae ein cydweithrediad yn gosod sylfaen ar gyfer gwaith ardderchog mewn mentrau cynaliadwyedd yn y dyfodol.

Cafodd y gystadleuaeth ei beirniadu  gan rai o arbenigwyr uchaf eu parch yn y sector ac fe ddyfernir y gwobrau i’r rhai sy’n dangos cyrhaeddiad eithriadol yn diwydiannau cynaliadwyedd, adnoddau a gwastraff. Mae’r gwobrau’n ffordd o arddangos prosiectau, arloesedd ac ymdrechion rheoli adnoddau dros y flwyddyn aeth heibio, ac mae mudiadau a’u harweinwyr sefydliadau ar draws y DU sy’n frwdfrydig dros ragoriaeth yn achub ar y cyfle i noddi’r gwobrau ac i gystadlu.

Dweudodd Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor,

Roedd yn fraint cael bod yn Llundain yn derbyn  y wobr ac yn wych gweld cydnabyddiaeth i’r gwaith caled sy’n mynd ymlaen tu ôl i’r llenni yn y Neuaddau a’r cydweithio brŵd sydd yna rhwng myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach. Dim ond dechrau yw hyn ac rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld projectau tebyg yn ennill eu plwyf’. Roedd yn hyfryd  cael cyfarfod â chystadleuwyr eraill dros ginio a chlywed am eu llwyddiannau sylweddol nhw hefyd.

Dyma’r flwyddyn gyntaf i Brifysgol Bangor gystadlu yn y gwobrau, a hi yw’r unig brifysgol i gyrraedd y rownd derfynol.  Roedd yn cystadlu yn erbyn cwmnïoedd enwog cenedlaethol a rhyngwladol fel Aldi, Jaguar Landrover a Sŵ Llundain a Whipsnade, ymgyngoriaethau amgylcheddol fel Ramboll Environ, mudiadau sector cyhoeddus mawr gan gynnwys Guy’s a St Thomas’ NHS Foundation Trust, a sawl cyngor sir a thref.

Derbyniodd CIWM record newydd o geisiadau eleni.  Dywedodd Tina Benfield, cymrawd o’r CIWM a’u rheolwr technegol:

Nid yn unig y nifer mwyaf o geisiadau erioed, ond y rhai mwyaf sylweddol hefyd. Mae’n destament gwych i’r gwaith ardderchog sy’n mynd ymlaen ar draws y diwydiant, ac ohonynt y gallwn ni i gyd ddysgu”

Darllenwch mwy ar y tudalennau CIWM

Darllenwch y rhestr lawn o enillwyr

Enillwr 2016 Winner


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers