Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

30.6.16
Blwyddyn arall lwyddiannus o FelinauDrafod Cynaliadwyedd

Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Mair Rowlands

Roedd 2015-16 yn flwyddyn academaidd arall lwyddiannus o’n sesiynau poblogaidd iawn y FelinDrafod Cynaliadwyedd, gyda cyfres amrywiol yn cael ei cynnal drwy’r flwyddyn.

Mae’r FelinDrafod Cynaliadwyedd yn grŵp misol cyfeillgar sydd yn agored i holl staff a myfyrwyr ac mae hefyd yn casgliad misol y Pencampwyr Cynaliadwyedd.  Mae’n annog cyfranogwyr i gyflwyno a thrafod pob math o syniadau o gwmpas agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, moesegol ac ariannol Cynaliadwyedd@Bangor, a’r bobl a chymunedau o fewn ac o gwmpas y campws, yn enwedig ar gyfer cyfranogwyr i arwain eu prosiectau eu hunain a gweithgareddau i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer Prifysgol Bangor a’u cymuned.

Mae wedi bod yn flwyddyn wych o’r Felin Drafod Cynaliadwyedd, rydym wedi cael amrywiaeth eang o bynciau i drafod o reolaeth amgylcheddol y Brifysgol, i ddylanwadu ar bolisi, a prosiectau cymunedol. Mae’r Felin Drafod yn ffordd wych i staff a myfyrwyr i gymryd rhan a thrafod syniadau a phrosiectau ac i ymuno â ni ar y daith i greu dyfodol cynaliadwy i Brifysgol Bangor. ” dwedodd Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwydd y Brifysgol.

Rheoli amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor

Dechreuodd y flwyddyn academaidd gyda sesiwn gan Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol y Brifysgol lle roedd cyfle i fynychwyr gael golwg gwell ar ein System Rheolaeth Amgylcheddol yn ogystal a rhai o’r cynlluniau buddsoddi i arbed sydd ar y gweill.

Adnoddau effeithiol a gwastraff ym Mhrifysgol Bangor

Yn y sesiwn mis Tachwedd cyflwynodd dwy o arbenigwyr gwastraff a effeithlonrwydd adnoddau tîm Y Lab Cynaliadwyedd, Rebecca Colley-Jones a Gwen Holland, drosolwg o beth sy’n digwydd yng nghyd-destun gwastraff yn y Brifysgol. Fe wnaethon nhw gyfeirio at nifer o brosiectau gwahanol yn ymwneud â gwastraff sy’n digwydd yn y neuaddau, swyddfeydd a yn y gymuned, gyda mynychwyr yn rhannu syniadau, a cymryd rhan wrth lunio dyfodol y maes yn y Brifysgol.

Dylanwadu ar y Llywodraeth Cymru – Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Roedd cyfle yn mis Rhagfyr i’r FelinDrafod ddylanwadu ar Lywodraeth gyda Mike Palmer o Swyddfa Archwilio Cymru yn ymuno â ni i drafod sut byddwn yn mesur llwyddiant deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, gyda mynychwyr yn ceisio deall a cymhwyso egwyddorion y Ddeddf.

#CaruEichDilladBangor

Ymgyrch cymunedol oedd dan sylw yn mis Ionawr gyda Rebecca Colley-Jones yn cyflwyno’r ymgyrch Caru Eich Dillad, partneriaeth rhwng WRAP a’r Brifysgol i gydweithio i ymgysylltu gyda myfyrwyr a staff a’r gymuned ar draws Bangor i godi ymwybyddiaeth am leihau effaith dillad ar yr amgylchedd, dan y faner ‘Caru eich Dillad’. Cafodd bobl glywed mwy am yr ymgyrch a rhannu eu syniadau ac arfogi mynychwyr i ddylanwadu ar ac ysbrydoli eraill i gymryd camau i leihau effaith dillad ar yr amgylchedd.

Cynaliadwyedd rhyngwladol – Cyswllt Myfyrwyr Bangor-Makerere

Bu cyfle yn y sesiwn Chwefror i ddarganfod mwy am gynllun cyffrous iawn i hyrwyddo cynaliadwyedd a lles ar draws cyfandiroedd gan datblygu’r cyswllt myfyrwyr rhwng Bangor-Makerere gan Jalia Nabukalu-Packwood o dîm Y Lab Cynaliadwyedd. Roedd y sgwrs yn tynnu sylw at sut gall myfyrwyr gymryd yr awenau wrth hyrwyddo datblygu cynaliadwy yn eu Prifysgolion, cymunedau a gwledydd trwy rannu arferion da a chreu syniadau newydd. Gan amlygwyd ymhellach sut gall myfyrwyr ar draws cyfandiroedd weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â mater byd-eang.

Cynllunio cynaliadwyedd cynhwysol ym Mhrifysgol Bangor

Y maes Iechyd oedd ar yr agenda yn mis Ebrill gyda Yr Athro Paul Brocklehurst sy’n aelod o Grŵp Tasg Cynaliadwyedd y Brifysgol, yn trafod cynnwys y claf a’r cyhoedd mewn ymchwil, a sut gall yr egwyddorion yma gael eu cymhwyso i agenda llesiant a chynaliadwyedd y Brifysgol. Roedd yn drafodaeth eang ar gyd gynllunio a cynnwys myfyrwyr a staff yn well wrth gynllunio ar gyfer cynaliadwyedd yn y Brifysgol.

Dlodi Bwyd a Chynaliadwyedd gyda CaruBangor Partneriaeth Gymunedol

David Beck, myfyriwr PhD Gwyddorau Cymdeithasol a Cydlynydd Partneriaeth Gymunedol CaruBangor, Undeb y Myfyrwyr, oedd yn cyflwyno am dlodi bwyd a chynaliadwyedd yn MelinDrafod ola’r flwyddyn. Bu’n trafod ei ymchwil ar dlodi bwyd yng Nghymru a’r cynnydd amlwg yn ein cymunedau o fanciau bwyd. Roedd hefyd yn dod yn gofyn y cwestiwn a yw banciau bwyd yn opsiwn cynaliadwy nid yn unig ar gyfer y rhai heb fodd, ond i gymdeithas ac ar gyfer y llywodraeth. Yn dilyn ei ymchwil a’i rôl fel aelod o staff yn y Brifysgol mae Dave wedi sefydlu mannau casglu bwyd parhaol ar draws campws y Brifysgol sydd wedyn yn mynd i Fanc Bwyd y Gadeirlan.

2016-17 – dewch draw!

I ymuno yn y MelinauDrafod Cynaliadwyedd ar gyfer 2016-17, ewch i’n tudalen digwyddiadau i gael gwybod pryd mae’r un nesaf, ac ymunwch a ni ar y diwrnod – croeso i bawb!

Darganfod mwy am y MelinauDrafod Cynaliadwyedd


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency